Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών2021-05-25T12:16:12+02:00

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :66776/14-11-2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «REGALE: An Open Architecture to Equip Next Generation HPC Applications with Exascale Capabilities» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/6002, στο πλαίσιο του Προγράμματος «EuroHPC JU» που συγχρηματοδοτείται από το «European […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :66802/14-11-2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «REGALE: An Open Architecture to Equip Next Generation HPC Applications with Exascale Capabilities» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/6002, στο πλαίσιο του Προγράμματος «EuroHPC JU» που συγχρηματοδοτείται από το «European High Performance Computing […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :66717/14-11-2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «NAVGREEN – Πράσινη Ναυτιλία Μηδενικού Ανθρακικού Αποτυπώματος» με κωδικό ΟΠΣ «ΤΑ 5149305» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1636, με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Δ. Λυρίδη, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Εμβληματικές δράσεις […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :62728/27-10-2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης της Πράξης «Ιχνηλασιμότητα, Συλλογή. Ανάκτηση και Ενεργειακή Αξιοποίηση Γεωργικών Πλαστικών Αποβλήτων με τη Συνδυασμένη Χρήση της Τεχνολογίας Αλυσίδας Κοινοποιήσεων (Blockchain) και Έξυπνης Εφαρμογής Ασύρματης / Κινητής Συσκευής» με κωδικό ΟΠΣ «5217176», και […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :62305/25-10-2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου με α/α 10 «Διεθνοποίηση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις (Microsystems and Nanodevices)» με κωδικό ΟΠΣ 5161485 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/165000, με Ε.Υ τον Καθ. Α. Κυρίτση, της […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :62106/24-10-2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ARSIS – Harnessing the potential of accessory enzymes and their synergistic relationships in the valorization of Greek lignocellulosic biomass» με Κωδικό 328 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/5107,με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Ε. […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :62094/24-10-2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Ενίσχυση Φοιτητικής Μέριμνας» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 65/2190, που χρηματοδοτείται από τον «Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ», με Ε.Υ τον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθ. Δ. Γκιντίδη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :62057/24-10-2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «GREECE4.0 – ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» με κωδικό «ΤΑ 5149305.- TAEDR-0535864», και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1637, με Ε.Υ τον Καθ. Γ. […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :60879/18-10-2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Πόλεις για την Ελλάδα 2.0» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149305 – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητα) και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 681638, με Ε.Υ τον Καθ. Ι. Ψαρράη οποία έχει ενταχθεί στη […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :60598/17-10-2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρότυπο Πληροφορικό Σύστημα και Μεθοδολογία για τη Ολιστική Διαχείριση, Ανάλυση και Διάχυση των Ψηφιακών Δεδομένων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς με υπόδειγμα εφαρμογής το Έργο Αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα» […]

Go to Top