Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Αυτο-Εκπαιδευόμενου Συστήματος Ετερογενών Αισθητήρων Υποστήριξης Στόλου Οχημάτων Μεταφορών με Τεχνικές Γεωεντοπισμού, IoT και BI» με κωδικό ΟΠΣ «5044766» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/139300,με Ε.Υ τον Καθ. Β. Γκίκα, η οποία έχει [...]