Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4521/2018. Η ΕΗΔΕ εξετάζει κατά πόσο ένα υποβαλλόμενο προς έγκριση ερευνητικό έργο εκπονείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων και μη ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και στα προσωπικά δεδομένα τους, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.