Η Ε.Η.ΔΕ. του ΕΜΠ αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη και τους αναπληρωτές τους. Τα μέλη της Ε.Η.ΔΕ. είναι επιστήμονες, με ειδίκευση σε θέματα έρευνας, ηθικής/βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας και τα γνωστικά τους αντικείμενα εξασφαλίζουν, κατά το μέτρο του δυνατού, την εκπροσώπηση των γνωστικών αντικειμένων του ΕΜΠ.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ο Παπαντώνης Δημήτριος είναι Ομότιμος Καθηγητής της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1951. Διπλωματούχος Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Ε.Μ.Π. (1974). Ως υπότροφος της Γαλλικής  Κυβέρνησης έγινε δεκτός για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ανωτάτη Σχολή Μηχανικών της Τουλούζης (Γαλλία), την ENSEEIHT, τις οποίες ολοκλήρωσε με την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος (1977). Στο διάστημα 1978 έως και 1981 υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό και εργάσθηκε σε εταιρεία μελετών και κατασκευών της χημικής βιομηχανίας. Το 1981 προσελήφθη στη Σχολή Μηχανολόγων του ΕΜΠ στην οποία υπηρέτησε, στη βαθμίδα του Καθηγητή, μέχρι τη συνταξιοδότησή του, το 2018.  Ως μέλος ΔΕΠ της Σχολής Μηχανολόγων του ΕΜΠ ανέπτυξε ερευνητική δραστηριότητα στην περιοχή των υδροδυναμικών μηχανών και υδροηλεκτρικής ενέργειας και ήταν επιστημονικός υπεύθυνος σε μεγάλο αριθμό χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων. Έχει συγγράψει 4 βιβλία και υπήρξε εκδότης σε βιβλίο αγγλικού οίκου. Έχει συμμετάσχει ως μέλος σε επιτροπές του Υπουργείου Ενέργειας, καθώς και της ΓΓΕΤ για τη χρηματοδότηση ενεργειακών έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Από το 1996 έως το 2018 διετέλεσε Διευθυντής του Εργαστηρίου Υδροδυναμικών Μηχανών του ΕΜΠ. Την περίοδο 2009-2013 διετέλεσε Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ενώ την περίοδο 2014-2018 διετέλεσε Αναπληρωτής Πρύτανη του ΕΜΠ επί Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διοικητικής Μέριμνας. Διετέλεσε μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε, και Εταιρεία Εκκαθάρισης Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.

Η κα Ευαγγελία Παυλάτου είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών (1989) και Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός του ιδίου Πανεπιστημίου το 1994. Κατά τη διάρκεια του 1996-97 εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Physical Chemistry Department του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Η Ε.Α. Παυλάτου εκλέχτηκε σε θέση Λέκτορα στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, το 2001. Από το 2017 είναι Καθηγήτρια της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Χημεία και Τεχνολογία Ανόργανων Υλικών με έμφαση στις ηλεκτροχημικές και χημικές τεχνικές». Είναι διευθύντρια του Τομέα «Χημικών Επιστημών» Ι της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Το ερευνητικό της έργο είναι προσανατολισμένο: (i) στον δομικό χαρακτηρισμό ανόργανων υλικών μέσω φασματοσκοπικών μεθόδων, (ii) στην ηλεκτροχημική παρασκευή μεταλλικών, κραμάτων μετάλλων και σύνθετων επικαλύψεων και στον χαρακτηρισμό τους (μικροδομή και ιδιότητες- φωτοκατάλυση, υδροφιλικότητα, μικροσκληρότητα, τραχύτητα, αντοχή στην τριβή και στη διάβρωση), (iii) στην ηλεκτροχημική παρασκευή μεταλλικών νανοσωλήνων, νανοσυρμάτων και νανοδομημένων ανόργανων μοτίβων για τη σύνθεση μεταλλικών νανο-υλικών μίας διάστασης, (iv) στην παρασκευή με χημικές μεθόδους ανόργανων κεραμικών νανοσωματιδίων για διεργασίες αποικοδόμησης υγρών και αέριων ρύπων, για εφαρμογές επιφανειών με αυτοκαθαριστική, αντιμικροβιακή και αντικαρκινική δράση, (v) επεξεργασία υγρών αποβλήτων με απομάκρυνση μεταλλικών στοιχείων και (vi) εκπαιδευτική έρευνα στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία με ενσωμάτωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Μέρος του ερευνητικού της έργου έχει ανακοινωθεί σε 55 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και ένα βιβλίο, 25 δημοσιεύσεις σε πλήρη πρακτικά διεθνών συνεδρίων, 61 δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων υπό μορφή περιλήψεων και σε 56 δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Ελληνικών Συνεδρίων. Είναι μέλος της European Academy of Surface Technology (EAST), του Διοικητικού Συμβουλίου της EAST, εκπροσωπώντας την Ελλάδα (2009-σήμερα), της International Society of Electrochemistry (ISE), του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών και του Editorial board του περιοδικού Surface and Coatings Technology (Elsevier). Είναι κριτής σε 22 διεθνή επιστημονικά περιοδικά ενώ το έργο της έχει λάβει πάνω από 1.300 ετεροαναφορές και έχει συμμετάσχει από το 1990 μέχρι σήμερα σε 33 ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα.

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας και Φιλοσοφίας του Πολιτισμού στον  Τομέα Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου (Σχολή ΕΜΦΕ) στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι επίσης μέλος ΣΕΠ στην Θεματική Ενότητα Ανθρωπογεωγραφίας και Υλικού Πολιτισμού της Ευρώπης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στη συλλογική μνήμη και στη συλλογική ταυτότητα, στην αστική κουλτούρα και στη φιλοσοφία της τεχνολογίας και της βιοηθικής. Διδάσκει μεταπτυχιακά μαθήματα Φιλοσοφίας της Μουσικής και Εφαρμοσμένης Ηθικής (στο Πανεπιστήμιο Αθηνών), Αστικού Χώρου, Τεχνολογίας και Πολιτότητας (στη Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ) και Βιοηθικής και Βιοτεχνολογίας (Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας). Είναι επίσης μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Μονάδας της Έδρας Βιοηθικής της UNESCO (Haifa).

Ο Βαγγέλης Μάλλιος σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Paris I (Panthéon-Sorbonne) στους τομείς του Ποινικού και του Δημοσίου Δικαίου. Το 2002 ολοκλήρωσε την διδακτορική διατριβή του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με τίτλο «Το ανθρώπινο γονιδίωμα. Γενετική έρευνα και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Έχει εκδώσει δύο βιβλία και πολλά άρθρα. Είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και έχει χειριστεί με επιτυχία υποθέσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ειδικεύεται στο δημόσιο δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το δίκαιο της εκπαίδευσης και το δίκαιο της υγείας. Ασκεί μάχιμη και συμβουλευτική δικηγορία και έχει μετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές.

Ο κος Δημήτριος Πάνιας είναι μεταλλουργός μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Αποφοίτησε από το Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Μηχανικών του ΕΜΠ το 1985. Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στην επιστημονική περιοχή της εξαγωγικής μεταλλουργίας του χρυσού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και απέκτησε τον τίτλο του Διδάκτορα Μηχανικού το 1990. Το 1989-1990 εργάστηκε στην εταιρεία ΕΒΕΤΑΜ στη βιομηχανική περιοχή Βόλου, ενώ από το 1991, εργάστηκε ως ερευνητής στο εργαστήριο μεταλλουργίας του ΕΜΠ, εκπονώντας έναν πολύ μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων (>50) που σχετίζονται με τη χημική κατεργασία μεταλλευμάτων και βιομηχανικών ορυκτών, με την ανάπτυξη νέων μεθόδων διαχείρισης βιομηχανικών στερεών και υγρών αποβλήτων, με την αξιοποίηση βιομηχανικών στερεών παραπροϊόντων και αποβλήτων και την ανάπτυξη ανόργανων πολυμερών υλικών. Ανήκει στο διδακτικό προσωπικό της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του ΕΜΠ κατέχοντας θέση καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Μεταλλουργικές Διεργασίες. Έχει 196 δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα ξένα και ελληνικά περιοδικά, καθώς επίσης και σε πρακτικά έγκριτων διεθνών συνεδρίων και έχει γράψει τέσσερα κεφάλαια σε βιβλία του Elsevier και Woodhead Publishing. Κατέχει τρία διπλώματα ευρεσιτεχνίας και έχει λάβει τρία βραβεία: ένα στις ΗΠΑ, ένα στη Μεγάλη Βρετανία και ένα στην Ελλάδα, για το καινοτομικό έργο της ερευνητικής του ομάδας στη γνωστική περιοχή της εξαγωγικής μεταλλουργίας.
Αριθμός Εργασιών: 196, Αριθμός Αναφορών: 3477, h-index: 27, i-10 index: 53

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ο κος Λεωνίδας Αλεξόπουλος είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1997).  Το 2004 έλαβε το διδακτορικό του  δίπλωμα στη Βιοϊατρική Μηχανική από το πανεπιστήμιο Duke της Αμερικής και στη συνέχεια πραγματοποίησε τις μεταδιδακτορικές του σπουδές στη Βιολογία Συστημάτων και Βιολογική Μηχανική στο Harvard και στο MIT στην Βοστώνη. Το 2008, και ενώ είχε προσφορά για θέση επίκουρου καθηγητή στο Imperial College, αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα ως μέλος ΔΕΠ (Λέκτορας) της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Από το 2018 είναι αναπληρωτής καθηγητής στη σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών και επιστημονικός υπεύθυνος της Ομάδας Βιοϊατρικών Συστημάτων (https://www.biosyslab.org/). Έχει λάβει πλήθος διακρίσεων για ακαδημαϊκές σπουδές και ερευνητικές μελέτες και μία διεθνής πατέντα. Είναι κριτής σε περισσότερα από 20 διεθνή επιστημονικά περιοδικά ενώ το έργο του από 1999-2019 έχει λάβει πάνω από 4000 ετεροαναφορές με h-index 27. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων, ενώ ασχολείται ενεργά και με θέματα καινοτομίας και μεταφραστικής έρευνας ως ιδρυτικό μέλος του MIT Enterprise forum, advisor του Mindspace, σύμβουλος startups, και μέλος ΔΣ του Hellenic Bioclusters.

Ο Κώστας Κουκουζέλης περάτωσε τις διδακτορικές του σπουδές στη φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και είναι Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είναι μέλος του Εργαστηρίου Βιοηθικής και της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής του ΠΜΣ «Βιοηθική». Από το 2010 συμμετέχει ως μέλος (αναπληρωματικό) στην Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας για τις Κλινικές Μελέτες, ΕΟΦ/Υπουργείο Υγείας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εκτείνονται από την πολιτική φιλοσοφία και τη φιλοσοφία του δικαίου, την παγκόσμια δικαιοσύνη και τον Καντ έως τη βιοηθική με έμφαση στη σύνδεση περιβάλλοντος και βιωσιμότητας, στην κλιματική αλλαγή και στη διαγενεακή δικαιοσύνη. Έχει δημοσιεύσει σε ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά όπως Βιοηθικά: Επιθεώρηση της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, Globalizations, Journal of Global Ethics, Philosophy & Social Criticism, Synthesis Philosophica, Public Reason: A Journal of Political & Moral Philosophy, Politics in Central Europe, and Theory, Culture & Society.

Η Βασιλική Πετούση είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Δ/ντρια του Εργαστηρίου Έρευνας για το Κοινωνικό Φύλο και μέλος των Μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών ΒΙΟΗΘΙΚΗ και Κοινωνιολογία, με γνωστικό αντικείμενο Κοινωνιολογία του Δικαίου και της Παρέκκλισης. Η έρευνά της εστιάζεται σε ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, βιοηθικής και κοινωνιολογίας του δικαίου, του εγκλήματος και των φύλων. Είναι ανεξάρτητη κριτής ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το European Research Council Executive Agency (ERCEA) και το Research Executive Agency (REA) από το 2010 και μέλος του Ethics Advisory Board ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ (FP7, H2020), τακτικό μέλος της ΕΗΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Παντείου Πανεπιστημίου και αναπληρωματικό μέλος της ΕΗΔΕ του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).

Ο Καθηγητής Δημήτριος Σούντρης έλαβε το πτυχίο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, καθώς και διδακτορικό ηλεκτρολόγου μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 1987 και 1992, αντίστοιχα. Εργάστηκε ως Λέκτορας, Επίκουρος και Αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. Και Μηχ. Υπολογιστών, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, για δεκατρία χρόνια από το 1995. Από το 2008 μέχρι σήμερα Εργάζεται ως Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. Και Μηχ. Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν ενσωματωμένα συστήματα σχεδιασμού, επαναδιαμορφώσιμες αρχιτεκτονικές, αρχιτεκτονικές δικτύου και Σχεδίαση  VLSI με χαμηλή κατανάλωση, υψηλής ισχύος σχέδια VLSI. Έχει περισσότερες από 450 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Επίσης, είναι συγγραφέας και εκδότης έντεκα βιβλίων του Kluwer, Springer, και River Publishers. Το ερευνητικό του έργο έχει αναφερθεί 3.400 φορές. Είναι Διευθυντής του Εργ. Μικροϋπολογιστών και Ψηφιακών Συστημάτων, επικεφαλής της ομάδας Ενσωματωμένων Συστημάτων, η οποία αποτελείται από επτά έμπειρους ερευνητές (Μεταδιδάκτορες) και δώδεκα διδακτορικούς φοιτητές και έναν αριθμό M.Sc φοιτητών. Είναι Συντονιστής έργου και κύριος ερευνητής σε πολυάριθμα ερευνητικά προγράμματα (>55) που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ENIAC-JU, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και την ελληνική κυβέρνηση, καθώς και την Ευρωπαϊκή και αμερικανική βιομηχανία. Υπηρέτησε ως Γενικός οργανωτής, Υπεύθυνος προγράμματος, στα συνέδρια PATMOS’ 99, ’01, VLSI-SOC, 2008, PARMA-DITAM, HiPEAC CSW 2014. Επίσης, υπηρέτησε και υπηρετεί τεχνικές επιτροπές προγράμματος πολλών διεθνών συνεδρίων. Έλαβε βραβείο από την INTEL και την IBM για τα αποτελέσματα του έργου της LPGD #25256 και βραβεία από τους VLSI 2005 και ASP-ΕΑΒ 05 για τα αποτελέσματα του έργου AMDREL IST-2001-34379. Επίσης, έλαβε το βραβείο HiPEAC για μια εργασία στο DAC’ 10 για το έργο ΜΝEMEE, DAC’ 13 για το έργο ENIAC-TOISE-282557-2, DAC ‘ 18 για επιτάχυνση σε ακμή και DAC ‘ 19 χαρτί για κατά προσέγγιση Πληροφορική.

Πρόεδρος
Δημήτριος Παπαντώνης
τηλ. 210-7721099

Γραμματεία
Κατερίνα Μινέσχου
τηλ. 210-7724492

e-mail: ehde@mail.ntua.gr