O Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.2 του Ν.3027/2002, και  τη διάταξη του Άρθρου 9 “Οδηγός Χρηματοδότησης” της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) ΚΑ/679/22.8.1996 «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αριθμό Β1/819 “Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Ιδρύματα της χώρας”».  Στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης περιγράφονται οι σκοποί και ο τρόπος λειτουργίας  του ΕΛΚΕ καθώς και οδηγίες σχετικές με τη διαχείριση των έργων.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το αρ. 68 του Ν 4485/17 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έως 31.12.2019 θα πρέπει να έχουν εγκριθεί νέοι Οδηγοί Χρηματοδότησης στους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ.

Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π. (pdf)