kgkanis

About Kostas Gkanis

This author has not yet filled in any details.
So far Kostas Gkanis has created 11 blog entries.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ ενημερώνει τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους νέων έργων ότι, στις περιπτώσεις που το επιθυμούν, υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των εξόδων αποστολής των απαραίτητων εγγράφων προς τον χρηματοδότη (π.χ. σύμβαση) από τον ΕΛΚΕ. Τα έγγραφα θα αποστέλλονται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, με την εταιρεία courier που [...]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ ανανέωσε τη συνεργασία του με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος επιτυγχάνοντας δραστική μείωση των εξόδων των εμβασμάτων προς τράπεζες εσωτερικού και εξωτερικού. Με βάση την ανανεωμένη συμφωνία τα έξοδα μειώνονται μεσοσταθμικά κατά 25% από τα ισχύοντα έως σήμερα [...]

Έγκριση και εισήγηση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος τη συμπλήρωση του ΟΧΔ με τα παρακάτω που αφορούν το Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΛΚΕ ΕΜΠ

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ εγκρίνει και εισηγείται στη Σύγκλητο τη μεταφορά ποσού 18.000,00€ από το έργο με τίτλο «Έργα ενεργειακής διαχείρισης στο ΕΜΠ», ΚΑ 65/2267 και Ε. Υ. τον Καθ. Ι. Χατζηγεωργίου στο έργο με τίτλο «Ενίσχυση δράσεων και ερευνητικής [...]

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την Απόφαση Α.Α.Δ.Ε.Α.1265/2020 - ΦΕΚ 5346/Β/4-12-2020 «Τροποποίηση-Συμπλήρωση των υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β' 3398) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και Βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύουν» ισχύουν [...]

ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΩΝ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΩΝ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού σε συνέχεια της από 22.12.2020 απόφασης της Συγκλήτου, Θέμα 12β: «Τροποποίηση άρθρου 3.3.1 [...]

Διαδικασία Νομικής Στήριξης Επιστημονικών Υπευθύνων για τη διεκδίκηση οφειλόμενων χρηματοδοτήσεων έργων.

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού σε συνέχεια των από 27.03.2018, 14.05.2018 και 10.07.2020 αποφάσεων της, ενημερώνει τα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος, Επιστημονικούς Υπευθύνους ερευνητικών έργων για τη διαδικασία με την οποία θα παρέχεται νομική στήριξη από τον/τη Νομικό/ή Σύμβουλο του [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :25072/26-06-2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Διαδικασίες Συναρμολόγησης και Σύνδεσης Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων με Εκτύπωση LASER» με κωδικό ΟΠΣ 5030517 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1271, με Ε.Υ την Καθ. Ι. Ζεργιώτη, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής [...]

Υπολογισμός Χρονοχρέωσης σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις (ΕΣΠΑ)

Κατόπιν της τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης YA137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.18, ΦΕΚ Β’ 5968/31.12.18 “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των [...]

Ενημέρωση Υποτρόφων ΕΛΚΕ σχετικά με τον Κορονοϊό

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΛΚΕ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ   Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τα έγγραφα που αφορούν στις υποτροφίες του ΕΛΚΕ κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων προστασίας που έχουν ληφθεί είναι η εξής:   Α) ΒΕΒΑΙΩΣΗ [...]

Go to Top