Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση-βελτίωση λειτουργιών προστασίας ευαίσθητου εξοπλισμού και ερευνητικών υποδομών στους χώρους του ΕΜΠ», Κ.Α.65/2147 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Πρύτανη ΕΜΠ, Καθ. Ι. Χατζηγεωργίου.