Προθεσμίες υποβολής Τροποποιήσεων, Συμβάσεων και Αιτημάτων πληρωμής 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού (ΕΕΔ) ενημερώνει τους Επιστημονικούς Υπευθύνους ερευνητικών έργων, ότι για την ομαλή μετάβαση στο έτος 2022 και για [...]

Χρήση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου από τους Επιστημονικούς Υπευθύνους

Στο πλαίσιο της προσπάθειας διευκόλυνσης της χρήσης του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΛΚΕ ΕΜΠ, παρακαλείσθε όπως η αποστολή των εγγράφων στο elke_docs@lists.ntua.gr να γίνεται σε ένα μόνο αρχείο για καθένα αίτημα και όχι σε πολλά επιμέρους αρχεία. Ενδεικτικά, στα αιτήματα τεκμηριώσεων για απασχόληση [...]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ ενημερώνει τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους νέων έργων ότι, στις περιπτώσεις που το επιθυμούν, υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των εξόδων αποστολής των απαραίτητων εγγράφων προς τον χρηματοδότη (π.χ. σύμβαση) από τον ΕΛΚΕ. Τα έγγραφα θα αποστέλλονται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, με την εταιρεία courier που [...]

Διάθεση Ταμειακών Υπολοίπων Έργων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Διάθεση Ταμειακών Υπολοίπων Έργων Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΕΜΠ σύμφωνα με το άρθρ. 33, παρ. 3 του Ν. 4559/2018, και σε συνέχεια της από 18.04.2019 απόφασης της Συγκλήτου, Θέμα 2.9.5 «Διάθεση [...]

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 Η  Επιτροπή  Ερευνών και Διαχείρισης  του Ειδικού  Λογαριασμού (ΕΕΔ) ενημερώνει τα  μέλη ΔΕΠ του  Ιδρύματος, Επιστημονικούς Υπευθύνους ερευνητικών έργων, ότι  για την ομαλή μετάβαση στο έτος 2019 και για να υπάρχει η δυνατότητα [...]

ΩΡΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΟΔΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Υπενθυμίζεται σε όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας ότι οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ είναι καθημερινά 12:30 - 14:30.   Για την απρόσκοπτη λειτουργία της ΜΟΔΥ, παρακαλούνται θερμά τα μέλη του Ιδρύματος [...]

Τροποποίηση Ετήσιου Προϋπολογισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4485/2017: Τροποποίηση  Ετησίων Προϋπολογισμών   Σας ενημερώνουμε πως από 29/3/2018 η διαδικασία τροποποίησης των ετησίων προϋπολογισμών των έργων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του link:  https://apps.edeil.ntua.gr/public . Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των έργων θα [...]

Αλλαγές Ασφαλιστικού Καθεστώτος Υπαγωγής Άρθρου 39

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕ ΤΠΥ Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι για οποιαδήποτε αλλαγή στο φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς (ενδεικτικά: σε περίπτωση μετάταξης από το [...]

Ετήσιος Προϋπλογισμός – Πλατφόρμα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Η Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού, σε συνέχεια της από 2/11/2017 ανακοίνωσής της αναφορικά με την κατάρτιση ετήσιου προϋπολογισμού ανά έργο για το έτος 2018, ενημερώνει ότι έχει τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα συμπλήρωσης και υποβολής του ετήσιου προϋπολογισμού και [...]

Go to Top