ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ παρ. 9 του αρ. 39 του Ν . 4387/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ παρ. 9 του αρ. 39 του Ν . 4387/2016 Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού (ΕΕΔ) ενημερώνει τους Επιστημονικούς Υπευθύνους ερευνητικών έργων, ότι, στο μηχανογραφικό [...]

ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑ Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού (ΕΕΔ) ενημερώνει τους Επιστημονικούς Υπευθύνους ερευνητικών έργων, ότι τα αιτήματα έγκρισης απασχόλησης προσωπικού σε έργα (Τεκμηριώσεις) για Συμβάσεις Έργου και Συμβάσεις Ιδίας Συμμετοχής με ημερομηνία έναρξης [...]

Προθεσμίες υποβολής Τροποποιήσεων, Συμβάσεων και Αιτημάτων πληρωμής 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού (ΕΕΔ) ενημερώνει τους Επιστημονικούς Υπευθύνους ερευνητικών έργων, ότι για την ομαλή μετάβαση στο έτος 2022 και για [...]

Χρήση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου από τους Επιστημονικούς Υπευθύνους

Στο πλαίσιο της προσπάθειας διευκόλυνσης της χρήσης του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΛΚΕ ΕΜΠ, παρακαλείσθε όπως η αποστολή των εγγράφων στο elke_docs@lists.ntua.gr να γίνεται σε ένα μόνο αρχείο για καθένα αίτημα και όχι σε πολλά επιμέρους αρχεία. Ενδεικτικά, στα αιτήματα τεκμηριώσεων για απασχόληση [...]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ ενημερώνει τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους νέων έργων ότι, στις περιπτώσεις που το επιθυμούν, υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των εξόδων αποστολής των απαραίτητων εγγράφων προς τον χρηματοδότη (π.χ. σύμβαση) από τον ΕΛΚΕ. Τα έγγραφα θα αποστέλλονται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, με την εταιρεία courier που [...]

Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου με αντικείμενο την τεχνική, διαδικτυακή και οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης νόμων και πράξεων στο Διαδίκτυο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου με αντικείμενο την τεχνική, διαδικτυακή και οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης νόμων και πράξεων στο Διαδίκτυο Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ, στην από 06/10/2020 συνεδρίασή της, αποφάσισε την συγκρότηση [...]

Διάθεση Ταμειακών Υπολοίπων Έργων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Διάθεση Ταμειακών Υπολοίπων Έργων Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΕΜΠ σύμφωνα με το άρθρ. 33, παρ. 3 του Ν. 4559/2018, και σε συνέχεια της από 18.04.2019 απόφασης της Συγκλήτου, Θέμα 2.9.5 «Διάθεση [...]

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 Η  Επιτροπή  Ερευνών και Διαχείρισης  του Ειδικού  Λογαριασμού (ΕΕΔ) ενημερώνει τα  μέλη ΔΕΠ του  Ιδρύματος, Επιστημονικούς Υπευθύνους ερευνητικών έργων, ότι  για την ομαλή μετάβαση στο έτος 2019 και για να υπάρχει η δυνατότητα [...]

ΩΡΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΟΔΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Υπενθυμίζεται σε όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας ότι οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ είναι καθημερινά 12:30 - 14:30.   Για την απρόσκοπτη λειτουργία της ΜΟΔΥ, παρακαλούνται θερμά τα μέλη του Ιδρύματος [...]

Τροποποίηση Ετήσιου Προϋπολογισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4485/2017: Τροποποίηση  Ετησίων Προϋπολογισμών   Σας ενημερώνουμε πως από 29/3/2018 η διαδικασία τροποποίησης των ετησίων προϋπολογισμών των έργων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του link:  https://apps.edeil.ntua.gr/public . Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των έργων θα [...]

Go to Top