Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :50051/25-10-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα νέφους για το σχεδιασμό και την προτυποποίηση υλικών και προϊόντων υψηλών επιδόσεων- Materialize»» με κωδικό ΟΠΣ «5129436», και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1479, με Ε.Υ τον Καθ. Κ. Χαριτίδη, η οποία έχει [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :49465/21-10-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Σύστημα διαχείρισης διακινδύνευσης για το σχεδιασμό και τη λειτουργία εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού πλοίων με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5033199», και κωδικό ΕΛΚΕ 68129700, με Ε.Υ τον ΕΔΙΠ ΕΜΠ Ε. Μπέλλο και του [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :49418/21-10-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Προσομοίωση μέσων μικρο-κινητικότητας για τη βελτίωση του σχεδιασμού μεταφορικών συστημάτων σε αστικό περιβάλλον (SIM4MTRAN)» (MIS 5129414) με κωδικό 68/1476,με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Κ. Κεπαπτσόγλου, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :49078/20-10-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιχορήγηση του ΕΜΠ για διερευνητικές εργασίες και στρατηγικές για την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του κτιρίου Γκίνη στο πλαίσιο της ανάδειξης του Συγκροτήματος Πατησίων» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 60/020200, που χρηματοδοτείται από το «Υπουργείο Πολιτισμού [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :49053/20-10-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιχορήγηση του ΕΜΠ για διερευνητικές εργασίες και στρατηγικές για την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του κτιρίου Γκίνη στο πλαίσιο της ανάδειξης του Συγκροτήματος Πατησίων» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 60/020200, που χρηματοδοτείται από το «Υπουργείο Πολιτισμού [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :49002/20-10-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ECO-DRIVE-ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ «5063489» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1438,με Ε.Υ την Αναπλ. Καθ. Ε. Βλαχογιάννη, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :48308/14-10-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «DComEX –Data Driven Computational Mechanics at exascale» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/ 600300, με Ε.Υ τον Καθ. Β. Παπαδόπουλο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Χρηματοδότηση έργων Ε&Κ στο πλαίσιο του Προγράμματος Ε&Κ της Κοινής Επιχείρησης [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :48175/13-10-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Cargo Bikes and Drones – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» (MIS 5129427) με κωδικό 68/1477, με Ε.Υ τον Καθ. Θ. Βλαστό, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :48103/13-10-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Cargo Bikes and Drones – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» (MIS 5129427) με κωδικό 68/1477, με Ε.Υ τον Καθ. Θ. Βλαστό, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :47853/12-10-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «"ΑΜΑΛΘΥΑ" - Αξιοποίηση Αγροτικών Παραπροϊόντων με Μετατροπή σε Αλληλουχία Βιο- και Θερμο- Χημικά προς Πρόσθετα Τροφίμων Υψηλής Αξίας» με κωδικό ΟΠΣ «5074532» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/145600, με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Ε. Τόπακα, [...]

Go to Top