Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :27326/19-05-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Προηγμένες Υπηρεσίες Υποστήριξης για Παρακολούθηση Θεραπείας και Πρόληψη Υποτροπών σε Ασθενείς με Ψυχωτικές Διαταραχές με τη χρήση Μακροχρόνιας Καταγραφής και Ανάλυσης Βιομετρικών Δεικτών (e-Prevention)» με κωδικό ΟΠΣ 5032797 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1283, [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :27285/19-05-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Blockchain και ‘Έξυπνη’ Εφαρμογή Κινητής Συσκευής στη Μάχη Ενάντια στη Σπατάλη Τροφίμων προς Όφελος των Επισιτιστικά Ανασφαλών Πολιτών» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5150906», και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1490, με Ε.Υ τον Καθ. [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :27256/19-05-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μείωση της Ρύπανσης από Πλαστικό των Ελληνικών Παραλιών και Αναβάθμιση της Τουριστικής τους Εικόνας με τη Χρήση Τεχνολογιών ΙοΤ και την Παιχνιδοποίηση της Ανακυκλωτικής Εμπειρίας» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5150904», και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :27241/19-05-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5134534», και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/148800,με Ε.Υ τον Καθ. Ν. Τσούβαλη, η οποία έχει ενταχθεί στην Ενιαία [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :25371/11-05-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «i-MARINE: Ευφυής προσαρμοστική-ελεγχόμενη ευθυγράμμιση σε συστήματα πρόωσης πλοίου για βελτιστοποίηση της απόδοσης και πρόληψη αστοχιών» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61509100, με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Χ. Παπαδόπουλο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «1η Προκήρυξη ερευνητικών [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :24572/06-05-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη πρωτοποριακής τεχνολογικής πλατφόρμας συσκευών χορήγησης φαρμάκων για συνδυαστική χρήση με εξειδικευμένα φάρμακα (AccuFlow)» με κωδικό ΟΠΣ 5032787 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1290, με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Β. Σπιτά, η οποία έχει [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :24551/06-05-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη Νανομαγνητικού Βιοαντιδραστήρα για την Συνεχή Παραγωγή Βιομάζας Μικροφυκών και Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας» με κωδικό ΟΠΣ 5033643 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1300, με Ε.Υ τον Καθ. Δ. Κέκο, η οποία έχει ενταχθεί [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :24271/05-05-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Materialize: Ολοκληρωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα νέφους για το σχεδιασμό και την προτυποποίηση υλικών και προϊόντων υψηλών επιδόσεων» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5129436», και κωδικό ΕΛΚΕ 68147400, με Ε.Υ τον Καθ. Β. Παπαδόπουλο, η οποία έχει [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :23881/04-05-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «SCIENCE - Η συμβολομετρία με δεδομένα δορυφόρων Ραντάρ ως μη επεμβατικό εργαλείο εκτίμησης τρωτότητας σε περιοχές πολιτιστικής κληρονομιάς» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5050729», και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68139800, με Ε.Υ τον αναπλ. [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :22999/28-04-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη συσκευής, ταχείας και αξιόπιστης ανίχνευσης υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και πλαστικοποιητών στο ελαιόλαδο» με κωδικό ΟΠΣ 5030960 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1269, με Ε.Υ την Καθ. Ι. Ζεργιώτη, η οποία έχει ενταχθεί στη [...]

Go to Top