Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :3393/22-01-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Blue Growth Community - Capitalization & Communication project for Blue Economy Innovation in the Mediterranean (Blue Growth)» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/151000,με Ε.Υ τον Καθ. Ι. Χατζηγεωργίου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «INTERREG-MED» [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :2640/18-01-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «i4metal: Innovative Data Science Technologies for Metal Recovery from Scrap», με κωδικό ΟΠΣ «5067595», και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1443,με Ε.Υ τον Καθ. Α. Κοκόση, η οποία έχει ενταχθεί στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :2627/18-01-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «4DBeyond - ΤΕΤΡΑΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/5096,με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Α. Δουλάμη, στο πλαίσιο του Προγράμματος «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :2430/15-01-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΜΗΤΙΣ: Τεχνολογίες Πολυτροπικής Μηχανικής Μάθησης & Επεξεργασίας Σήματος από Ετερογενείς Πηγές Δεδομένων με Εφαρμογή στην Ασφάλεια και Επιτήρηση Κρίσιμων Υποδομών & Εγκαταστάσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5030520 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1279,με Ε.Υ τον [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :2291/14-01-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ολιστική Υπολογιστική Πλατφόρμα Βελτιστοποίησης Υψηλών Επιδόσεων (HP - OCP)» με κωδικό ΟΠΣ 5032819 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1295,με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Ν. Λαγαρό, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :2104/13-01-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «BIO-NAMA: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ «5033643», και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1376, με Ε.Υ τον Καθ. Κ. Μαγουλά, η οποία έχει ενταχθεί [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :2086/13-01-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΜΗΤΙΣ: Τεχνολογίες Πολυτροπικής Μηχανικής Μάθησης & Επεξεργασίας Σήματος από Ετερογενείς Πηγές Δεδομένων με Εφαρμογή στην Ασφάλεια και Επιτήρηση Κρίσιμων Υποδομών & Εγκαταστάσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5030520 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1279,με Ε.Υ τον [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :1636/11-01-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Καινοτόμες Διατάξεις Αντισεισμικής Προστασίας Τριών Χωρικών Διευθύνσεων (NOESIS)» με κωδικό ΟΠΣ 5030603 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1261, με Ε.Υ τον Καθ. Ι. Αντωνιάδη, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Έργου GECKO με Κ.Α 632350

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Euraxess, στο πλαίσιο του έργου GECKO; Building Greener and more Sustainable Societies by Filling the Knowledge Gap in Social Science and Engineering to Enable Re-Sponsible Artificial Intelligence Co-Creation, με Κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α 63/2350 και [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :215/07-01-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «AEROMET II» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 96/000400, στο πλαίσιο του Προγράμματος «EURAMET-EMPIR» που χρηματοδοτείται από το «Ευρωπαϊκή Ένωση», με Ε.Υ τον Επικ. Καθ. Φ. Τσόπελα.