Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :41060/27-10-2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Βέλτιστος σχεδιασμός σε πολλαπλές κλίμακες καινοτόμων υλικών για εφαρμογές μετάδοσης θερμότητας (ΗΕΑΤ)» με κωδικό ΟΠΣ 5031227 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1266,με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Β. Παπαδόπουλο, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :41049/27-10-2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αναβάθμιση ΚΗΥ και ΚΕΔ» με Κ.Α.65/2243, και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ΕΜΠ Καθ. Ε. Σαπουντζάκη.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :40236/21-10-2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πυρανθεκτικοί και Σταθεροί σε Ηλιακή Ακτινοβολία Σωλήνες Προστασίας Καλωδίων Τύπου HFLS με Βάση το ΡΡ» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5069118» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1445,με Ε.Υ την Αναπλ. Καθ. Σ. Βουγιούκα, η οποία έχει [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :40214/21-10-2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΑΡΧΕΤΥΠΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ και ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ για την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5031796 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1287, με Ε.Υ τον Ομ. Καθ. Β. Κουμούση, η οποία έχει ενταχθεί [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :39130/14-10-2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Μετρήσεις ιδιοτήτων και βελτιστοποίηση διεργασιών της βιομηχανίας τροφίμων φαρμάκων και καλλυντικών - Στήριξη Εργαστηρίου Σχεδιασμού & Ανάλυσης Διεργασιών» με Κ.Α. 62/3062, που χρηματοδοτείται από διάφορους χρηματοδότες, με Ε.Υ την Καθ. Μ. Κροκίδα.`

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :39859/20-10-2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Έργου «Νέα Υποδείγματα Στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά: Μοντελοποίηση, Ανάλυση, Υπολογισμός» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 61510000 και Ε.Υ τον Επικ. Καθ. Α. Παπαπαντολέων, στο πλαίσιο του Προγράμματος «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :38864/13-10-2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Sector Adaptive Virtual Early Warning System for marine pollution (SEAVIEWS) με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/151100,με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Ν. Βεντίκο στο πλαίσιο του Προγράμματος NTERREG ADRION που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :38841/13-10-2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply chain, Transport and Logistics (ENIRISST)» με κωδικό ΟΠΣ «5027930» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/138600,με Ε.Υ τον Καθ. Α. Μπαλλή, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :38619/12-10-2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμων αναστρέψιμων αντλιών-υδροστροβίλων βελτιστοποιημένου υδροδυναμικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού για υψηλή ενεργειακή απόδοση και ασφαλή διέλευση ιχθυοπανίδας (ΥΔΡΟΒΙΟ)» με κωδικό ΟΠΣ 5033198 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1383,με Ε.Υ τον Καθ. Ι. Αναγνωστόπουλο, η [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :38185/08-10-2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Νέα Υποδείγματα Στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά: Μοντελοποίηση, Ανάλυση, Υπολογισμός» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 61510000, με Ε.Υ τον Επικ. Καθ. Α. Παπαπαντολέοντα, στο πλαίσιο του Προγράμματος «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των [...]