Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών2021-05-25T12:16:12+02:00

Προκήρυξη στο πλαίσιο της «Χρηματοδότησης της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών)» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Σας ενημερώνουμε για τη Δημοσίευση της προκήρυξης από το ΕΛΙΔΕΚ – ΤΑΑ που αφορά στις παρακάτω υποδράσεις:

Υποδράση 1: Χρηματοδότηση Νέων Ερευνητών/τριών

Στόχος της Υποδράσης 1 είναι η χρηματοδότηση έργων με Επιστημονικούς Υπευθύνους (ΕΥ) νεοδιορισμένα ή υπό διορισμό Μέλη ΔΕΠ […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :42968/22-07-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κάλυψη Αναγκών της Ιδίας Περιουσίας και υποστήριξη των Κτιριακών υποδομών (Περιουσιακών Στοιχείων) του ΕΜΠ» με Κ.Α.65/2183, και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ΕΜΠ Καθ. Ε. Σαπουντζάκη.

Χορήγηση βραβείων του ερευνητικού έργου με τίτλο INNOMED-UP (https://www.enicbcmed.eu/projects/innomed-up) με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1509, επιστημονικά υπεύθυνη την Ομ. Καθ. ΕΜΠ Σ. Αυγερινού-Κολώνια και χρηματοδότηση INTERREG – ENIC CBC MED 2014-2020

Χορήγηση βραβείων σε φυσικά πρόσωπα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του δημιουργικού κλάδου, που καινοτομούν, ή επιθυμούν  να καινοτομήσουν στον τομέα της κυκλικής οικονομίας από πόρους που θα βαρύνουν το έργο  με τίτλο INNOMED-UP (https://www.enicbcmed.eu/projects/innomed-up) με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1509, επιστημονικά υπεύθυνη […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :42591/21-07-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Σύστημα Ηλιακής Τριπαραγωγής με Θερμική Αποθήκευση Ενέργειας [Τ12EΡA5-00059]» με κωδικό ΟΠΣ «5168513», και κωδικό ΕΛΚΕ 68149800, με Ε.Υ τον Καθ. Σ. Καρέλλα, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕRANETs 2021A» – Eυρωπαϊκή […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :42446/20-07-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δίκτυο Ενδυνάμωσης Μεταφοράς Τεχνολογίας» με κωδικό ΟΠΣ «5155000» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1610, η οποία έχει ενταχθεί στον «ΑΞΟΝΑ Β: Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών & Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :42402/20-07-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «eDge computing ResoUrce allocatIon for Dynamic NETworks (DRUID-NET)» με κωδικό ΟΠΣ (Κωδικός MIS 5070466)», και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/145100, με Ε.Υ τον Καθ. Σ. Παπαβασιλείου, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Εθνικής […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :42127/19-07-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΞΥΠΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ» (MIS 5131373) με κωδικό 68/1482, με Ε.Υ τον Επικ. Καθ. Ε. Μπακογιάννη, η οποία έχει ενταχθεί […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :42121/19-07-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Αειφόρος Ανάπτυξη Λιγότερο Αναπτυγμένων Περιοχών με την Δημιουργία Νέων Τουριστικών Πόρων και Προϊόντων μέσω Ανάλυσης, Τεκμηρίωσης, Μοντελοποίησης, Διαχείρισης, και Διατήρησης Πολιτιστικού Αποθέματος με χρήση Εφαρμογών ΤΠΕ» με κωδικό ΟΠΣ «5129429», και κωδικό […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :41767/18-07-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μελέτη της στατικής επάρκειας του κτιρίου που στεγάζεται το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ζακύνθου» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 91012100, που συγχρηματοδοτείται από την «Δ.ΥΠ.Α.», με Ε.Υ τον Καθ. Ε. Σαπουντζάκη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :41551/15-07-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Βελτίωση ποιότητας, παραγωγικότητας και ενεργειακών απαιτήσεων στην παραγωγική διαδικασία προϊόντων φρουτολαχανικών με χρήση Παλμικών Ηλεκτρικών πεδίων» με κωδικό «ΤΑΕΔΚ 06176», και κωδικό «ΕΛΚΕ 68160500», με Ε.Υ τον Καθ. Π. Ταούκη, η οποία […]

Go to Top