Προκηρύξεις Διαγωνισμών2021-05-25T12:16:12+02:00

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :3127/18-01-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ -ΚΑΛΛΙΠΟΣ+» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 60020100 που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΠΔΕ 2020), με Ε.Υ τον Καθ. Ν. Μήτρου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :3120/18-01-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Καινοτόμες Διατάξεις Αντισεισμικής Προστασίας Τριών Χωρικών Διευθύνσεων (NOESIS)» με κωδικό ΟΠΣ 5030603 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1261,με Ε.Υ τον Καθ. Ι. Αντωνιάδη, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :3080/18-01-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Ενίσχυση Φοιτητικής Μέριμνας» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 65/2190, που χρηματοδοτείται από τον «Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ», με Ε.Υ τον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθ. Δ. Γκιντίδη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :3060/18-01-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιχορήγηση του ΕΜΠ για διερευνητικές εργασίες και στρατηγικές για την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του κτιρίου Γκίνη στο πλαίσιο της ανάδειξης του Συγκροτήματος Πατησίων» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 60/020200 , που χρηματοδοτείται από […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :2550/14-01-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Περιηγητική Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων. Φυσικές Και Ψηφιακές Ξεναγήσεις (InterArch)» με κωδικό ΟΠΣ «5069119», και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68144600, με Ε.Υ την Ομ. Καθ. Ε. Μαΐστρου και τον Ομ. Καθ. Κ. Μωραΐτη, η […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :2549/14-01-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5134534», και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/148800,με Ε.Υ τον Καθ. Ν. Τσούβαλη, η οποία έχει ενταχθεί […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :2548/14-01-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Η Αντιπαροχή και οι αρχιτέκτονες (της): Ιστορίες κοινωνικών δυνάμεων, χωρικών πολιτικών και του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα στην Ελλάδα, 1929-74» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/5054,με Ε.Υ τον Καθ. Π. Τουρνικιώτη και την κα […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :2306/13-01-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάδειξη και υλικοτεχνική τεκμηρίωση της ελληνικής ναυπηγικής παράδοσης και ναυτικής ιστορίας – Οι ναυμαχίες Ναυαρίνου και Σαλαμίνος (ΝΑΥΣ)» με κωδικό ΟΠΣ 5030964 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1275,με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :2091/12-01-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Νέα Υποδείγματα Στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά: Μοντελοποίηση, Ανάλυση, Υπολογισμός» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 61510000, με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Μ. Λουλάκη, στο πλαίσιο του Προγράμματος «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :2035/12-01-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5031873 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1292,, με Ε.Υ τον Καθ. Γ. Λυμπεράτο, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών […]

Go to Top