ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΕΝΤΥΠΟ 6

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ   ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΕΝΤΥΠΟ 6)   Σύμφωνα με το Ν4485/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την ΥΑ 2/47033/0026-26/7/2018, σχετικά με τον Έλεγχο για εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών των ΕΛΚΕ, για την πληρωμή κάθε δαπάνης [...]

Έντυπα ΜΟΔΥ – Νέα και Τροποποιημένα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ενημέρωση για Τροποποιήσεις Εντύπων και έγκριση Νέων Έντυπων   Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΕΜΠ στην προσπάθεια εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4485/2017 και των τροποποιήσεων που έχουν ακολουθήσει, καθώς και της συνεχώς [...]

Go to Top