Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών2021-05-25T12:16:12+02:00

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :25183/24-04-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου με α/α 10 «Διεθνοποίηση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Μ.Ξ.Π.Σ.) με τα τίτλο «Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις (Microsystems and Nanodevices)» με κωδικό ΟΠΣ 6004804 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/165000, με ΕΥ τον Καθ. Α. […]

Ανακοίνωση για τον τρόπο μετατροπής ωρών σε ημέρες σε έργα Horizon Europe

Ανακοίνωση για τον τρόπο μετατροπής ωρών σε ημέρες σε έργα Horizon Europe

Ο χρόνος συμμετοχής στα ερευνητικά έργα δηλώνεται στα financial statements σε ισοδύναμα-ημερών (day-equivalents) με επιτρεπόμενη δήλωση ολόκληρης ή μισής ημέρας. Συνεπώς, κατά την υποβολή του financial statement, […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :25124/24-04-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΑΤΤΡ4-0359579-Προηγμένα νανοσύνθετα υλικά για εκλεκτική προσρόφηση βαρέων μετάλλων και αργού πετρελαίου» με κωδικό ΟΠΣ 5217185 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1639, με ΕΥ την Καθ. Ε. Παυλάτου, η οποία έχει ενταχθεί στη […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :24942/23-04-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Σύστημα Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων για τη Νόσο των Ανευρυσμάτων Κοιλιακής Αορτής Βασισμένο σε Μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης (SAFE-AORTA)» (TAEDR-0535983) και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68165200, με ΕΥ τον Καθ. Γ. Ματσόπουλο, η οποία […]

ΕΛΙΔΕΚ – 4η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

ΕΛΙΔΕΚ – 4η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

 

Έναρξη Υποβολών:          14/05/2024

Λήξη Υποβολών:              20/06/2024

Προϋπολογισμός:            9.250.000,00 €

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες Μεταδιδακτορικοί/ές Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «4ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών».

Στόχος της Δράσης […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ¨Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας – Trust Your Stars (SUB 4)¨

ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘΑ – ΤΑΑ

Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας – Trust Your Stars (SUB 4)

 

Tο έργο «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας – Trust your Stars» επιδιώκει την υλοποίηση ερευνητικών έργων με τη συμμετοχή Ερευνητών αλλά και Ομάδων Ερευνητών διαφόρων επιπέδων εμπειρίας.

Δικαιούχοι της […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :23459/16-04-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου με α/α 1 «ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»», της Πράξης «Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)» με κωδικό ΟΠΣ 6004804 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68164100, με ΕΥ την […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :23207/15-04-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης υλοποίησης της Δράσης «Υποστήριξη της αναβάθμισης λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου για την Κλιματική Αλλαγή (Climpact)» με κωδικό ΟΠΣ «5201588» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61800000, η οποία έχει ενταχθεί στο Υποέργο 1 «Υποστήριξη της αναβάθμισης […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :22695/11-04-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου με α/α 3 «Διεθνοποίηση Μεταπτυχιακού Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Διεθνοποίηση ΜΠΣ Γεωπληροφορική» με κωδικό ΟΠΣ 6004804 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68164300, με ΕΥ τον Καθ. Μ. Κάβουρα, της Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΚΕ ΕΜΠ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ 400.000,00€ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΚΕ ΕΜΠ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ 400.000,00€ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Το Συμβούλιο Διοίκησης του ΕΜΠ στην από 4/4/2024 απόφαση της 4ης/2024 Συνεδρίασης αποφάσισε την ενίσχυση των έργων των Σχολών (Ενίσχυση Δράσεων και Ερευνητικής Υποδομής) με το ποσό των 400.000,00 €. Το […]

Go to Top