• Σε υποτροφίες υποψηφίων διδακτόρων

  • Προμήθεια εξοπλισμού ιδιαίτερης σημασίας για το Ίδρυμα και τη χώρα

  • Ενίσχυση λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος

  • Επιστροφές στις Σχολές για προμήθειες οργάνων, αναλώσιμων ή κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών, ερευνητικών ή αναπτυξιακών αναγκών

  • Ενίσχυση βασικής έρευνας και έρευνα σε περιοχές αιχμής και σε νέα ερευνητικά αντικείμενα.