Η Ε.Η.ΔΕ. του ΕΜΠ αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη και τους αναπληρωτές τους. Τα μέλη της Ε.Η.ΔΕ. είναι επιστήμονες, με ειδίκευση σε θέματα έρευνας, ηθικής/βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας και τα γνωστικά τους αντικείμενα εξασφαλίζουν, κατά το μέτρο του δυνατού, την εκπροσώπηση των γνωστικών αντικειμένων του ΕΜΠ.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Είναι διπλωματούχος χημικός μηχανικός και διδάκτωρ Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, όπου διορίσθηκε το 1979 ως Επιστημονικός Συνεργάτης και, αφού διέτρεψε όλες τηις ακαδημαϊκές βαθμίδες, συνταξιοδοτήθηκε το 2020 και είναι σήμερα Ομότιμος Καθηγητής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την τεχνολογία των υλικών καθώς και θέματα σχετικά με Περιβάλλον και Ενέργεια ( διαχείριση στερεών αποβλήτων, ανακύκλωση υλικών και ενεργειακή αξιοποίηση).
Έχει διατελέσει αναπλ. πρόεδρος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών από το 1994-1998, καθώς και αντιπρύτανης (2000-2003) και πρύτανης (2003-2006) του Ε.Μ. Πολυτεχνείου.
Έχει λάβει διάφορες διοικητικές θέσεις, όπως: Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών, Γεν. Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρίας Πολυμερών, Μέλος της Συγκλήτου του ΕΜΠ, Μέλος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Πρόεδρος της Εταιρίας Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων, Μέλος Δ.Σ. του Τεχνολογικού και Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου, Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ), Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Πρόεδρος του Ελληνικού Πολυτεχνικού Συλλόγου.Το επιστημονικό έργο του περιλαμβάνει 120 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά, παρουσιάσεις σε συνέδρια, καθώς επίσης μονογραφίες και εκπαιδευτικά συγγράμματα. Το δημοσιευμένο έργο του έχει λάβει άνω των 1500 αναφορών από επιστήμονες της διεθνούς κοινότητας, με δείκτη h-index: 24.

Ο Καθηγητής Δημήτριος Σούντρης έλαβε το πτυχίο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, καθώς και διδακτορικό ηλεκτρολόγου μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 1987 και 1992, αντίστοιχα. Εργάστηκε ως Λέκτορας, Επίκουρος και Αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. Και Μηχ. Υπολογιστών, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, για δεκατρία χρόνια από το 1995. Από το 2008 μέχρι σήμερα Εργάζεται ως Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. Και Μηχ. Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν ενσωματωμένα συστήματα σχεδιασμού, επαναδιαμορφώσιμες αρχιτεκτονικές, αρχιτεκτονικές δικτύου και Σχεδίαση VLSI με χαμηλή κατανάλωση, υψηλής ισχύος σχέδια VLSI. Έχει περισσότερες από 450 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Επίσης, είναι συγγραφέας και εκδότης έντεκα βιβλίων του Kluwer, Springer, και River Publishers. Το ερευνητικό του έργο έχει αναφερθεί 3.400 φορές. Είναι Διευθυντής του Εργ. Μικροϋπολογιστών και Ψηφιακών Συστημάτων, επικεφαλής της ομάδας Ενσωματωμένων Συστημάτων, η οποία αποτελείται από επτά έμπειρους ερευνητές (Μεταδιδάκτορες) και δώδεκα διδακτορικούς φοιτητές και έναν αριθμό M.Sc φοιτητών. Είναι Συντονιστής έργου και κύριος ερευνητής σε πολυάριθμα ερευνητικά προγράμματα (>55) που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ENIAC-JU, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και την ελληνική κυβέρνηση, καθώς και την Ευρωπαϊκή και αμερικανική βιομηχανία. Υπηρέτησε ως Γενικός οργανωτής, Υπεύθυνος προγράμματος, στα συνέδρια PATMOS’ 99, ’01, VLSI-SOC, 2008, PARMA-DITAM, HiPEAC CSW 2014. Επίσης, υπηρέτησε και υπηρετεί τεχνικές επιτροπές προγράμματος πολλών διεθνών συνεδρίων. Έλαβε βραβείο από την INTEL και την IBM για τα αποτελέσματα του έργου της LPGD #25256 και βραβεία από τους VLSI 2005 και ASP-ΕΑΒ 05 για τα αποτελέσματα του έργου AMDREL IST-2001-34379. Επίσης, έλαβε το βραβείο HiPEAC για μια εργασία στο DAC’ 10 για το έργο ΜΝEMEE, DAC’ 13 για το έργο ENIAC-TOISE-282557-2, DAC ‘ 18 για επιτάχυνση σε ακμή και DAC ‘ 19 χαρτί για κατά προσέγγιση Πληροφορική.

Η κα Ευαγγελία Παυλάτου είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών (1989) και Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός του ιδίου Πανεπιστημίου το 1994. Κατά τη διάρκεια του 1996-97 εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Physical Chemistry Department του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Η Ε.Α. Παυλάτου εκλέχτηκε σε θέση Λέκτορα στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, το 2001. Από το 2017 είναι Καθηγήτρια της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Χημεία και Τεχνολογία Ανόργανων Υλικών με έμφαση στις ηλεκτροχημικές και χημικές τεχνικές». Είναι διευθύντρια του Τομέα «Χημικών Επιστημών» Ι της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Το ερευνητικό της έργο είναι προσανατολισμένο: (i) στον δομικό χαρακτηρισμό ανόργανων υλικών μέσω φασματοσκοπικών μεθόδων, (ii) στην ηλεκτροχημική παρασκευή μεταλλικών, κραμάτων μετάλλων και σύνθετων επικαλύψεων και στον χαρακτηρισμό τους (μικροδομή και ιδιότητες- φωτοκατάλυση, υδροφιλικότητα, μικροσκληρότητα, τραχύτητα, αντοχή στην τριβή και στη διάβρωση), (iii) στην ηλεκτροχημική παρασκευή μεταλλικών νανοσωλήνων, νανοσυρμάτων και νανοδομημένων ανόργανων μοτίβων για τη σύνθεση μεταλλικών νανο-υλικών μίας διάστασης, (iv) στην παρασκευή με χημικές μεθόδους ανόργανων κεραμικών νανοσωματιδίων για διεργασίες αποικοδόμησης υγρών και αέριων ρύπων, για εφαρμογές επιφανειών με αυτοκαθαριστική, αντιμικροβιακή και αντικαρκινική δράση, (v) επεξεργασία υγρών αποβλήτων με απομάκρυνση μεταλλικών στοιχείων και (vi) εκπαιδευτική έρευνα στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία με ενσωμάτωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Μέρος του ερευνητικού της έργου έχει ανακοινωθεί σε 55 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και ένα βιβλίο, 25 δημοσιεύσεις σε πλήρη πρακτικά διεθνών συνεδρίων, 61 δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων υπό μορφή περιλήψεων και σε 56 δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Ελληνικών Συνεδρίων. Είναι μέλος της European Academy of Surface Technology (EAST), του Διοικητικού Συμβουλίου της EAST, εκπροσωπώντας την Ελλάδα (2009-σήμερα), της International Society of Electrochemistry (ISE), του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών και του Editorial board του περιοδικού Surface and Coatings Technology (Elsevier). Είναι κριτής σε 22 διεθνή επιστημονικά περιοδικά ενώ το έργο της έχει λάβει πάνω από 1.300 ετεροαναφορές και έχει συμμετάσχει από το 1990 μέχρι σήμερα σε 33 ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα.

Ο Πέτρος Στεφανέας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στον Τομέα Μαθηματικών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π. Το ερευνητικό του έργο αφορά κυρίως τις εφαρμογές των τυπικών μεθόδων και της λογικής στην πληροφορική και την τεχνητή νοημοσύνη. Ενδιαφέρεται ερευνητικά για θέματα όπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα ανοικτά δεδομένα και οι σχετικές πολιτικές της ΕΕ, η ηθική της τεχνητής νοημοσύνης και των ρομπότ και η ηθική της πληροφορίας. Συνδιδάσκει το μεταπτυχιακό μάθημα «Τεχνορύθμιση και Επιστήμη των Δεδομένων» στη ΣΕΜΦΕ. Αξιολογητής δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα «Ηθικής της Τεχνητής Νοημοσύνης». Το ακαδημαϊκό του έργο περιλαμβάνει 2 συλλογικούς τόμους, 31 άρθρα σε διεθνή περιοδικά με κριτές, 77 άρθρα σε διεθνή συνέδρια με κριτές ή σε τόμους, 44 ανακοινώσεις σε συνέδρια, πολλά ως προσκεκλημένος ομιλητής.

Η Παρασκευή Πολιτάκη είναι δικηγόρος Αθηνών, με δικαίωμα παράστασης στον ´Αρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1997. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών (1994) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών της Νομικής Σχολής Αθηνών στο Εμπορικό Δίκαιο με ειδικότερη κατεύθυνση στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού.
Διατηρεί δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα, ασχολούμενη ειδικώς με το Εμπορικό Δίκαιο, το Δίκαιο του Ανταγωνισμού και ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Από το 2020 είναι εξωτερικός συνεργάτης του ΕΜΠ στον Τομέα της ´Ερευνας και της Τεχνολογίας, ασχολούμενη με την ίδρυση εταιριών τεχνοβλαστών καθώς και τη σύνταξη συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ο Νικόλαος Μήτρου έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού το 1980 από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, δίπλωμα MSc σε Συστήματα Ελέγχου το 1981, από το UMIST στη Μεγάλη Βρετανία, και το διδακτορικό του δίπλωμα το 1986, από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του ΕΜΠ. Από το 1987 είναι στη ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, αρχικά ως ερευνητής και στη συνέχεια ως Λέκτορας (1989), Επίκουρος Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής και, από το 2000, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας. Ο κ. Μήτρου έχει ενεργό ερευνητική συμμετοχή στα επιστημονικά πεδία των ευρυζωνικών και κινητών επικοινωνιών, των συστημάτων πολυμέσων και των συστημάτων παράστασης και οργάνωσης της γνώσης. Ήταν συντονιστής ή/και κύριος ερευνητής σε πολλά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα στις περιοχές αυτές (RACE, ESPRIT, STRIDE, ACTS, IST, Γ.Γ.Ε.Τ.) και δημοσίευσε πλήθος άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.
Την τελευταία δεκαετία ήταν (και είναι) ο συντονιστής μεγάλων οριζόντιων έργων (προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 13 εκατ. Ευρώ), στο πλαίσιο της αναβάθμισης των ψηφιακών υπηρεσιών ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και της ενίσχυσης της ανοικτής πρόσβασης σε ερευνητικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο (www.seab.gr, www.kallipos.gr). Την εξαετία 2010-2016 διετέλεσε πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ). Διετέλεσε επίσης κριτής σε πολλά επιστημονικά περιοδικά, μέλος του IFIP WG 6.3, μέλος της ΙΕΕΕ και μέλος του ΤΕΕ.

Ο κ. Δανιήλ Μαμάης είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του ΕΜΠ (1986) και έλαβε το διδακτορικό του από το University of California, Berkeley το 1991. Είναι καθηγητής στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ. Ο κ. Μαμάης έχει συμμετάσχει στην οργάνωση και εκτέλεση 75 ερευνητικών προγραμμάτων τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από ελληνικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ερευνητικά του αντικείμενα σχετίζονται με την διαχείριση των υδατικών πόρων και την περιβαλλοντική τεχνολογία όπως την επεξεργασία λυμάτων, την αξιοποίηση της ενέργειας και των χρήσιμων υλικών από τα λύματα, την εκτίμηση της ρύπανσης επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και την αποκατάσταση ρυπασμένων υπόγειων υδάτων. Την περίοδο 2014 – 2017 διετέλεσε Διευθυντής του Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ. Είναι μέλος της Κοσμητείας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ και Διευθυντής του Εργαστηρίου Υγειονομικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ. Είναι συγγραφέας άνω των 150 επιστημονικών εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια με κρίση. Σύμφωνα με το Scopus oι δημοσιευμένες εργασίες του έχουν λάβει περισσότερες από 2300 αναφορές (h factor = 25).

Ο κος Λεωνίδας Αλεξόπουλος είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1997).  Το 2004 έλαβε το διδακτορικό του  δίπλωμα στη Βιοϊατρική Μηχανική από το πανεπιστήμιο Duke της Αμερικής και στη συνέχεια πραγματοποίησε τις μεταδιδακτορικές του σπουδές στη Βιολογία Συστημάτων και Βιολογική Μηχανική στο Harvard και στο MIT στην Βοστώνη. Το 2008, και ενώ είχε προσφορά για θέση επίκουρου καθηγητή στο Imperial College, αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα ως μέλος ΔΕΠ (Λέκτορας) της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Από το 2018 είναι αναπληρωτής καθηγητής στη σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών και επιστημονικός υπεύθυνος της Ομάδας Βιοϊατρικών Συστημάτων (https://www.biosyslab.org/). Έχει λάβει πλήθος διακρίσεων για ακαδημαϊκές σπουδές και ερευνητικές μελέτες και μία διεθνής πατέντα. Είναι κριτής σε περισσότερα από 20 διεθνή επιστημονικά περιοδικά ενώ το έργο του από 1999-2019 έχει λάβει πάνω από 4000 ετεροαναφορές με h-index 27. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων, ενώ ασχολείται ενεργά και με θέματα καινοτομίας και μεταφραστικής έρευνας ως ιδρυτικό μέλος του MIT Enterprise forum, advisor του Mindspace, σύμβουλος startups, και μέλος ΔΣ του Hellenic Bioclusters.

Η Βασιλική Πετούση είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Δ/ντρια του Εργαστηρίου Έρευνας για το Κοινωνικό Φύλο και μέλος των Μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών ΒΙΟΗΘΙΚΗ και Κοινωνιολογία, με γνωστικό αντικείμενο Κοινωνιολογία του Δικαίου και της Παρέκκλισης. Η έρευνά της εστιάζεται σε ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, βιοηθικής και κοινωνιολογίας του δικαίου, του εγκλήματος και των φύλων. Είναι ανεξάρτητη κριτής ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το European Research Council Executive Agency (ERCEA) και το Research Executive Agency (REA) από το 2010 και μέλος του Ethics Advisory Board ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ (FP7, H2020), τακτικό μέλος της ΕΗΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Παντείου Πανεπιστημίου και αναπληρωματικό μέλος της ΕΗΔΕ του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).

Ο Βαγγέλης Μάλλιος σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Paris I (Panthéon-Sorbonne) στους τομείς του Ποινικού και του Δημοσίου Δικαίου. Το 2002 ολοκλήρωσε την διδακτορική διατριβή του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με τίτλο «Το ανθρώπινο γονιδίωμα. Γενετική έρευνα και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Έχει εκδώσει δύο βιβλία και πολλά άρθρα. Είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και έχει χειριστεί με επιτυχία υποθέσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ειδικεύεται στο δημόσιο δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το δίκαιο της εκπαίδευσης και το δίκαιο της υγείας. Ασκεί μάχιμη και συμβουλευτική δικηγορία και έχει μετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές.

Πρόεδρος
Ανδρέας Ανδρεόπουλος
τηλ. 210-7723177

Γραμματεία
Κατερίνα Μινέσχου
τηλ. 210-7724492

e-mail: ehde@mail.ntua.gr