Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών2021-05-25T12:16:12+02:00

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :50659/06-09-2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρακολούθησης της Περιβαλλοντικής Υγείας με βάση την επιδημιολογία των λυμάτων» με κωδικό ΟΠΣ «5124303» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68148900, με Ε.Υ την Καθ. Μ. Παπαδοπούλου, η […]

Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή κλήρωσης μεταξύ των ισοβαθμούντων στην πρώτη θέση υποψηφίων για την Θέση 14: Ένα άτομο- Απόφοιτο Πολυτεχνικής Σχολής, της με αρ.πρωτ. 43812/10.07.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Γνωστοποιούμε ότι την Πέμπτη 07/09/2023 και ώρα 09:30 π.μ., στην Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. στο 2ο όροφο του κτιρίου Οικονομικών Υπηρεσιών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων στην πρώτη θέση υποψηφίων για την […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :48734/25-08-2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «RECOFFEE: ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ «5185068» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/161400, με Ε.Υ την Καθ. Μ. Κροκίδα, η […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :48733/25-08-2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «RECOFFEE: ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ «5185068» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/161400, με Ε.Υ την Καθ. Μ. Κροκίδα, η […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :48715/25-08-2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Euphoria: Ανάπτυξη και αξιολόγηση προϊόντων εναλλακτικών δομών από πρωτεΐνες οσπρίων εμπλουτισμένων με αντιοξειδωτικά και αντιμικροβιακά εκχυλίσματα για άτομα με προβλήματα γαστροοισοφαγικά και μάσησης» με κωδικό ΟΠΣ 5184939 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/161300, […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :48615/24-08-2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Fresh4ever: Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων φρέσκων κομμένων πατατών με ανώτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και παρατεταμένη διάρκεια ζωής» με κωδικό «ΤΑΕΔΚ 06186», και κωδικό ΕΛΚΕ 68160100, με Ε.Υ την Καθ. Μ. Κροκίδα, η οποία έχει […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :48606/24-08-2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διασφάλιση παραγωγής και αύξηση ποιότητας Μελιού στις Κυκλάδες με Χαρτογράφηση της Μελισσοκομικής Χλωρίδας και Εκτίμηση της Μελισσοχωρητικότητας» με κωδικό ΟΠΣ «Μ16ΣΥΝ2-00132» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/163100, με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Κ. […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :48595/24-08-2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Ηλεκτροχημική Ανάλυση της Δράσης Λυτικών Πολυσακχαρικών Μονοοξυγενασών» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/5097, με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Α. Καραντώνη, στο πλαίσιο του Προγράμματος «1η προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση μελών […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :48534/23-08-2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κελιών ηλεκτρόλυσης αλουμινίου με έλεγχο του βαθμού υπερθέρμανσης του λουτρού (ENOPAL)» με κωδικό ΤΑΕΔΚ 06198 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1496, με Ε.Υ τον Καθ. Α. Ξενίδη, το οποίο […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :48511/23-08-2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «REINFORCED INTERFACES BETWEEN STRUCTURAL MEMBERS IN ANCIENT MONUMENTS (IAMON)» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/5151, που χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ, με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Χ. Μουζάκη και την κα Β. Παλιεράκη.

Go to Top