Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών2021-05-25T12:16:12+02:00

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :62272/16-11-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «A MODEL-THEORETICAL FRAMEWORK TO SUPPORT DECISIONS AND ACCELERATE THE DESIGN-BUILD-TEST-LEARN CYCLE IN INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY APPLICATIONS (DEBONAIR)» με Κωδικό ΕΛΙΔΕΚ 3817 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/511600, με Ε.Υ τον Καθ. Α. Κοκόση, στο […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :62098/15-11-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιχορήγηση του ΕΜΠ για διερευνητικές εργασίες και στρατηγικές για την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του κτιρίου Γκίνη στο πλαίσιο της ανάδειξης του Συγκροτήματος Πατησίων» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 60/020200, που χρηματοδοτείται από το […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :62073/15-11-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο ΕΜΠ» με κωδικό ΟΠΣ «5161696» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :62014/15-11-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Έξυπνο Προγνωστικό Μοντέλο Πλοίων Υποστηριζόμενο από Ψηφιακά Ενσωματωμένους Αισθητήρες» με κωδικό TAA «ΤΑΕΔΚ-06178», και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/160900, με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Χ. Παπαδόπουλο, η οποία έχει ενταχθεί στη Ενιαία Δράση […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :61187/10-11-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρότυπο Πληροφορικό Σύστημα και Μεθοδολογία για τη Ολιστική Διαχείριση, Ανάλυση και Διάχυση των Ψηφιακών Δεδομένων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς με υπόδειγμα εφαρμογής το Έργο Αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα» […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :61168/10-11-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Blockchain και ‘Έξυπνη’ Εφαρμογή Κινητής Συσκευής στη Μάχη Ενάντια στη Σπατάλη Τροφίμων προς Όφελος των Επισιτιστικά Ανασφαλών Πολιτών» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5150906», και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1490, με Ε.Υ […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :61136/10-11-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τρισδιάστατη εκτύπωση για την παραγωγή εξατομικευμένων κατασκευών στην οδοντιατρική» με κωδικό MIS «5075102», και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/146000, με Ε.Υ την Καθ. Α. Τσετσέκου, η οποία έχει ενταχθεί στην Ενιαία Δράση Κρατικών […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :60816/08-11-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ECO-DRIVE-ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ «5063489» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1438, με Ε.Υ την Αναπλ. Καθ. Ε. Βλαχογιάννη, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :60765/08-11-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Έξυπνο Προγνωστικό Μοντέλο Πλοίων Υποστηριζόμενο από Ψηφιακά Ενσωματωμένους Αισθητήρες: sPRISMoID» με κωδικό ΤΑΕΔΚ 02405 και κωδικό ΕΛΚΕ 68/149900, με Ε.Υ τον Καθ. Δ. Τσουκαλά, η οποία έχει ενταχθεί στη Ενιαία Δράση Κρατικών […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :60748/08-11-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «i-MARINE: Ευφυής προσαρμοστική-ελεγχόμενη ευθυγράμμιση σε συστήματα πρόωσης πλοίου για βελτιστοποίηση της απόδοσης και πρόληψη αστοχιών» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61509100, με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Χ. Παπαδόπουλο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «1η […]

Go to Top