Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :25183/24-04-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου με α/α 10 «Διεθνοποίηση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Μ.Ξ.Π.Σ.) με τα τίτλο «Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις (Microsystems and Nanodevices)» με κωδικό ΟΠΣ 6004804 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/165000, με ΕΥ τον Καθ. Α. Κυρίτση, της [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :25124/24-04-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΑΤΤΡ4-0359579-Προηγμένα νανοσύνθετα υλικά για εκλεκτική προσρόφηση βαρέων μετάλλων και αργού πετρελαίου» με κωδικό ΟΠΣ 5217185 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1639, με ΕΥ την Καθ. Ε. Παυλάτου, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Συνέργειες [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :24942/23-04-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Σύστημα Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων για τη Νόσο των Ανευρυσμάτων Κοιλιακής Αορτής Βασισμένο σε Μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης (SAFE-AORTA)» (TAEDR-0535983) και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68165200, με ΕΥ τον Καθ. Γ. Ματσόπουλο, η οποία έχει ενταχθεί [...]

ΕΛΙΔΕΚ – 4η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

ΕΛΙΔΕΚ - 4η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών   Έναρξη Υποβολών:          14/05/2024 Λήξη Υποβολών:              20/06/2024 Προϋπολογισμός:            9.250.000,00 € Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες Μεταδιδακτορικοί/ές Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «4ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ¨Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας – Trust Your Stars (SUB 4)¨

ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘΑ - ΤΑΑ Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας – Trust Your Stars (SUB 4)   Tο έργο «Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας – Trust your Stars» επιδιώκει την υλοποίηση ερευνητικών έργων με τη συμμετοχή Ερευνητών αλλά και Ομάδων Ερευνητών διαφόρων επιπέδων [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :23459/16-04-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου με α/α 1 «ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»», της Πράξης «Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)» με κωδικό ΟΠΣ 6004804 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68164100, με ΕΥ την Καθ. Ε. [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :23207/15-04-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης υλοποίησης της Δράσης «Υποστήριξη της αναβάθμισης λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου για την Κλιματική Αλλαγή (Climpact)» με κωδικό ΟΠΣ «5201588» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61800000, η οποία έχει ενταχθεί στο Υποέργο 1 «Υποστήριξη της αναβάθμισης λειτουργίας του [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :22695/11-04-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου με α/α 3 «Διεθνοποίηση Μεταπτυχιακού Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Διεθνοποίηση ΜΠΣ Γεωπληροφορική» με κωδικό ΟΠΣ 6004804 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68164300, με ΕΥ τον Καθ. Μ. Κάβουρα, της Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :21133/04-04-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση-βελτίωση λειτουργιών προστασίας ευαίσθητου εξοπλισμού και ερευνητικών υποδομών στους χώρους του ΕΜΠ», Κ.Α.65/2147 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Πρύτανη ΕΜΠ, Καθ. Ι. Χατζηγεωργίου.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :20645/03-04-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «NAVGREEN – Πράσινη Ναυτιλία Μηδενικού Ανθρακικού Αποτυπώματος» με κωδικό ΟΠΣ «ΤΑ 5149305» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1636, με ΕΥ τον Αναπλ. Καθ. Δ. Λυρίδη, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές [...]

Go to Top