Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Ερευνητικές εργασίες για την ιστορική και τεχνολογική τεκμηρίωση της μελέτης ωρίμανσης για την αποκατάσταση, στερέωση και αλλαγή χρήσης του κτιρίου του Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 91/017300, που χρηματοδοτείται από το «Πανεπιστήμιο Κρήτης», με ΕΥ τον Καυ. Ε. Σαπουντζάκη.