ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Κυριότερες αλλαγές μετά την ψήφιση του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α 141/21.7.2022)

Κυριότερες αλλαγές μετά την ψήφιση του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α 141/21.7.2022) H Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού ενημερώνει τους Επιστημονικούς Υπευθύνους για τις κυριότερες αλλαγές που επήλθαν στη διαχείριση των έργων/προγραμμάτων μετά την ψήφιση του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α 141/21.7.2022) [...]

Αύξηση κόστους χρέωσης γεύματος ανά άτομο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:   Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού, στην από 04/05/2022 συνεδρίασή της, ενέκρινε την αύξηση του κόστους χρέωσης γεύματος στο πλαίσιο έργων, από 35€ ανά άτομο σε 50€ ανά άτομο (τελική [...]

Ανακοίνωση για τη μετάθεση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού Νο 13/2020 του ΕΛΚΕ ΕΜΠ.

Με την παρούσα ανακοίνωση σας γνωστοποιούμε τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων για τον συνοπτικό διαγωνισμό Νο 13/2020 με αρ. πρωτ. 42068/3.11.2020 και ΑΔΑΜ: 20PROC007582670 2020-11-03, από Δευτέρα 16.11.2020 και ώρα 14:00 μ.μ, για την [...]

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 20.000,00 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4485/2017: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 20.000,00 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Ο έλεγχος του ορίου των 20.000,00€ για την επιλογή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης γίνεται ανά έργο, ανά έτος και ανά αναλυτική κατηγορία δαπάνης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα συγχρηματοδοτούμενα έργα ο έλεγχος του [...]

ΦΠΑ σε tamplet-laptop-κινητά

20/09/2017   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α’/01-08-2017) και την ΠΟΛ 1134/28-8-2017, ο οποίος επιφέρει αλλαγές στον τρόπο απόδοσης του ΦΠΑ συγκεκριμένων ηλεκτρονικών συσκευών (ταμπλέτες ηλεκτρονικών υπολογιστών, φορητοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, κονσόλες για παιχνίδια),  οι πωλητές των ανωτέρω [...]

Πρωτογενή Αιτήματα Προμηθειών-Πλατφόρμα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ε.Μ.Π.   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ   Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, πριν από οποιαδήποτε προμήθεια για ποσά από 1,00€ έως 20.000,00€ χωρίς ΦΠΑ πρέπει να υποβάλλει πρωτογενές αίτημα στον ΕΛΚΕ ΕΜΠ.   Για τη [...]

ΟΡΙΟ 15,00€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Προς Μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος, Η Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού στην 15η Συνεδρίαση της την 30.09.2014, Θέμα 16.3, αποφάσισε ότι πλέον θα γίνονται δεκτές προς διεκπεραίωση (ενταλματοποίηση) αποδείξεις λιανικής πώλησης ποσού άνω των 15,00€ η κάθεμια, καθώς το διαχειριστικό κόστος καταχώρησης τους [...]

Go to Top