Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :19652/01-04-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Fresh4ever: Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων φρέσκων κομμένων πατατών με ανώτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και παρατεταμένη διάρκεια ζωής» με κωδικό «ΤΑΕΔΚ 06186», και κωδικό ΕΛΚΕ 68160100, με ΕΥ την Καθ. Μ. Κροκίδα, η οποία έχει ενταχθεί στη [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :19596/01-04-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Morphological, Architectural & constructional InfOrmatioN with Augmented Reality in Touring Experience MANSION AR TX» με κωδικό ΟΠΣ «Κωδικός MIS 5185077» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/162100, με Ε.Υ τον Καθ. Κ. Σερράο, η οποία έχει [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :17316/27-03-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «GREECE4.0 - ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» με κωδικό «ΤΑ 5149305.- TAEDR-0535864», και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1637, με ΕΥ τον Καθ. Γ. Μέντζα, η [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :15692/20-03-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «RECOFFEE: ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ «5185068» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/161400, με ΕΥ την Καθ. Μ. Κροκίδα, η οποία έχει [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :15345/19-03-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «EULISΤ: EUROPEAN UNIVERSITIES LINKING SOCIETY AND TECHNOLOGY» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63256600 και με χρηματοδότηση Erasmus Lump Sum Grants από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με Ε.Υ τον Καθ. Σ. Καρέλλα και την τ. Καθ. Α. [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :14891/14-03-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΕΡΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 65/220200, με ΕΥ τον Πρύτανη ΕΜΠ Καθ. Ι. Χατζηγεωργίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :14357/12-03-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «CLEVER» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61600600 στο πλαίσιο του Προγράμματος «KDT-JU» (πρόσκληση «horizon-KDT-JU-2021-2-RIA») που συγχρηματοδοτείται από την «Ευρωπαϊκή Ένωση» και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), με ΕΥ τον Καθ. Εμ. Βαρβαρίγο.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :14183/11-03-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ «6003819» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/162600, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & Γραφεία/Κέντρα Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του ΕΜΠ» του [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :14115/11-03-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «RECOFFEE: ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ «5185068» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/161400, με Ε.Υ την Καθ. Μ. Κροκίδα, η οποία έχει [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :13035/05-03-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου με α/α 14 “ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ”με κωδικό ΟΠΣ 6004804 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68164000, με Ε.Υ τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και δια Βίου Εκπαίδευσης Αναπλ. Καθ. Α. Ζήση, της Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ [...]

Go to Top