ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Η Σύγκλητος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου της 29.03.2021 (3η/2021, Θέμα 5), ενέκρινε την τροποποίηση του Κανονισμού Υποτροφιών ΕΛΚΕ ΕΜΠ.