ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ παρ. 9 του αρ. 39 του Ν . 4387/2016:

Εργαλεία υπολογισμού συμβάσεων και Εντύπου 6

Στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΛΚΕ e-research, στο link https://apps.edeil.ntua.gr,  προστέθηκαν στα  «Εργαλεία» δύο νέες λειτουργικότητες:

  • Υπολογ. Συμβάσεων

Υπάρχει πλέον και  η δυνατότητα υπολογισμού των ποσών των συμβάσεων ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ που υπάγονται στην π.9 του α.39 του Ν4387/2016 με τις νέες κρατήσεις επικουρικού και εφάπαξ.

Για να υπολογιστούν σωστά τα ποσά των μηχανικών (λόγω επικουρικού και εφάπαξ), πριν την χρήση του εργαλείου υπολογισμού, θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί όλες οι συμβάσεις που αφορούν το δικαιούχο για τον οποίο γίνεται ο υπολογισμός.

 

  • Υπολογ. Εντύπου 6

Υπάρχει η δυνατότητα υπολογισμού των κρατήσεων (εργαζόμενου, φόρου και εργοδότη) όσων υπάγονται  στην π.9 του α.39 του Ν4387/2016.

  1. Συμπληρώστε το ΑΦΜ του Δικαιούχου
  2. Επιλέξτε με το φακό την σύμβαση για την οποία θέλετε να υπολογιστεί το ποσό του εντύπου 6 (πρόσβαση στην σύμβαση του δικαιούχου έχουν οι ΕΥ και οι εξουσιοδοτημένοι για τις συμβάσεις)
  3. Συμπληρώστε το καθαρό ποσό του Τ.Π.Υ. του δικαιούχου

Στη συνέχεια γίνονται όλοι οι απαραίτητοι υπολογισμοί και προκύπτει  το ποσό που θα συμπληρωθεί στο έντυπο 6.

Για να υπολογιστούν σωστά τα ποσά (ειδικά των μηχανικών λόγω επικουρικού και εφάπαξ), πριν την χρήση του εργαλείου υπολογισμού του Εντύπου 6, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί όλα τα εντάλματα του προηγούμενου διαστήματος που αφορούν την σύμβαση για την οποία γίνεται ο υπολογισμός, προκειμένου το «ΤΡΕΧΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ»  να συμπίπτει  με το πραγματικό.