ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4412/16 ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΆΝΩ ΤΩΝ 30.000,00€

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού ενημερώνει τους Επιστημονικούς Υπευθύνους ερευνητικών έργων ότι ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Καθ. Σ. Βουτσινάς, έχει οριστεί να ενεργεί ως σύμβουλος των Επιστημονικών Υπευθύνων για τεχνικά θέματα που τυχόν προκύπτουν στην διεξαγωγή ηλεκτρονικών διαγωνισμών προμηθειών/παροχής υπηρεσιών για ποσά άνω των 30.000,00€ στο πλαίσιο ερευνητικών έργων που εκτελούνται μέσω του ΕΛΚΕ ΕΜΠ.

Συνεπώς, παρακαλούνται οι επιστημονικοί υπεύθυνοι που χρειάζονται αρωγή επί τεχνικών θεμάτων των ηλεκτρονικών διαγωνισμών να επικοινωνούν με τον Καθ. Σ. Βουτσινά. (210 772 1096, spyros@fluid.mech.ntua.gr)