Προκηρύξεις Διαγωνισμών

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1/2022

Για την κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης ανακυκλωμένου νερού με χρήση της τεχνολογίας εξόρυξης λυμάτων Sewer Mining, στο  πλαίσιο του έργου με τίτλο «IMPETUS: Dynamic Information management approach for the implementation of climate resilient adaptation packages in European Regions». [...]


23/03/2023

10/04/2023, Δευτέρα, και ώρα 11:59μμ

11/04/2023, Τρίτη, και ώρα 12:00μμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2,5,8 & 9 ΤΟΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣΥΠ’ ΑΡΙΘ. Νο 7/2022.

Για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και επιστημονικών οργάνων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «SIRCLES: SUPPORTING CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES FOR EMPLOYMENT AND SOCIAL INCLUSION» με ακρωνύμιο SIRCLES, με Κ.Α 68/1513 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ENI CBC MED PROGRAMME 2014-2020, [...]


28/02/2023

16/03/2023, Πέμπτη, και ώρα 11:59μμ

17/03/2023, Παρασκευή, και ώρα 01:45μμ

Παράταση Προκηρύξεων λόγω καιρικών φαινομένων

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων, παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων/προτάσεων για τις κάτωθι Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως 10/02/2023: ΕΠΙΣΤΗΜ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΔΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΕΠΑΠΤΣΟΓΛΟΥ Κ. 68/1616 5896/27-01-2023 [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Νο 10/2022.

Για την «προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κελιών ηλεκτρόλυσης αλουμινίου με έλεγχο του βαθμού υπερθέρμανσης του λουτρού», με ακρωνύμιο ENOPAL, με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1496 το οποίο έχει ενταχθεί στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, [...]


06/02/2023

22/02/2023, Τετάρτη, και ώρα 11:59μμ

23/02/2023, Πέμπτη, και ώρα 11:00πμ

Πρόσκλησης υποβολής προσφορών 

Πρόσκλησης υποβολής προσφορών  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «High Energy efficiency for the public stock buildings in Mediterranean, SOLE (ex HELIOS)» με ακρωνύμιο SOLE (ex HELIOS) Contract B_B.4.3_0051, με κωδικό έργου 68/1512 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ENI CBCMED [...]


05/01/2023

13/01/2023, Παρασκευή, και ώρα 02:30μμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2/2022 (Συστημικός Αύξοντα Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 176402)

Για την παροχή υπηρεσιών «Αποτύπωση των υφιστάμενων πληροφορικών συστημάτων/ δεδομένων και ανάπτυξη και λειτουργία πληροφοριακού συστήματος» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΥΠ. 2 : Συλλογή και χρήση δεδομένων μέσω Πληροφοριακών Συστημάτων του ΕΜΠ», στο πλαίσιο ένταξης της πράξης «Αναβάθμιση της ποιότητας των [...]


14/12/2022

02/01/2023, Δευτέρα, και ώρα 11:59μμ

03/01/2023, Τρίτη, και ώρα 10:00πμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1/2022 (Συστημικός Αύξοντα Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 177282,1)

Για την κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης ανακυκλωμένου νερού με χρήση της τεχνολογίας εξόρυξης λυμάτων Sewer Mining, στο  πλαίσιο του έργου με τίτλο «IMPETUS: Dynamic Information management approach for the implementation of climate resilient adaptation packages in European Regions». [...]


02/12/2022

21/12/2022, Τετάρτη, και ώρα 09:00πμ

21/12/2022, Τετάρτη, και ώρα 12:30μμ

Παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού Νο 7/2022, με α/α συστήματος 176298.

Για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, λοιπού εξοπλισμού και επιστημονικών οργάνων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «SIRCLES: SUPPORTING CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES FOR EMPLOYMENT AND SOCIAL INCLUSION» με ακρωνύμιο SIRCLES, με Κ.Α 68/1513 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ENI CBC MED [...]


01/12/2022

06/12/2022, Τρίτη, και ώρα 11:59μμ

07/12/2022, Τετάρτη, και ώρα 12:00μμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣΥΠ’ ΑΡΙΘ. Νο 1/2022.

Για την κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης ανακυκλωμένου νερού με χρήση της τεχνολογίας εξόρυξης λυμάτων Sewer Mining, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «IMPETUS: Dynamic Information management approach for the implementation of climate resilient adaptation packages in European Regions». [...]


16/11/2022

05/12/2022, Δευτέρα, και ώρα 11:59μμ

06/12/2022, Τρίτη, και ώρα 01:00μμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣΥΠ’ ΑΡΙΘ. Νο 7/2022.

Για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, λοιπού εξοπλισμού και επιστημονικών οργάνων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «SIRCLES: SUPPORTING CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES FOR EMPLOYMENT AND SOCIAL INCLUSION» με ακρωνύμιο SIRCLES, με Κ.Α 68/1513 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ENI CBC MED [...]


15/11/2022

06/12/2022, Τρίτη, και ώρα 11:59μμ

07/12/2022, Τετάρτη, και ώρα 12:00μμ

Go to Top