ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΕΜΠ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023Κωδ. Έργου: 68162900
Ημ. Έναρξης: 01.01.2023
Ημ. Λήξης: 30.11.2023
Ημ. Έγκρισης: 21.12.2022
Σχολή: ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Χρηματοδότης: ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΥΔ ΕΠ"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Προϋπολογισμός: 263.200,00 €
Α.Δ.Α.: 64ΒΡ46ΨΖΣ4-8Τ1
Επ. Υπευθ.: ΚΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Email: gpanta@central.ntua.gr
Περιγραφή: Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ, ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΕΠΩΦΕΛΕΣΤΕΡΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Go to Top