Ερευνητικά Έργα

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η ΧΡΗΣΕΙΣ, ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ – ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κωδ. Έργου: 62407000
Σχολή: ΜΗΧ. ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤ/ΓΩΝ
Τομέας: ΜΕΤΑΛ. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
Επ. Υπευθ.: ΑΝ. ΚΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ
Go to Top