Ερευνητικά έργα – ΕΣΠΑ

ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ, ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΟΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΕ ΠΑΛΑΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κωδ. Έργου: 68140000
Σχολή: ΜΗΧ. ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤ/ΓΩΝ
Τομέας: ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Επ. Υπευθ.: ΕΠ.ΚΑΘ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΟΓΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΒΑΣΙΔΙΟΜΥΚΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟ-ΚΑΙ ΜΑΚΡΟ- ΜΟΡΙΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ &ΒΙΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ-ΒΙΟ2

Κωδ. Έργου: 68142500
Σχολή: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΣΥΝΘ. & ΑΝΑΠΤ. ΒΙΟΜ. ΔΙΕΡΓ/ΩΝ
Επ. Υπευθ.: ΑΝ. ΚΑΘ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΠΑΚΑΣ
Go to Top