ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

H Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ εισηγείται στη Σύγκλητο του Ιδρύματος την Τροποποίηση του Κανονισμού Υποτροφιών (συνημμένο 2α). Στον συνημμένο Κανονισμό επισημαίνονται οι αλλαγές σε σχέση με τον ισχύοντα κανονισμό.

Έγκριση και εισήγηση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος τη συμπλήρωση του ΟΧΔ με τα παρακάτω που αφορούν το Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΛΚΕ ΕΜΠ

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ εγκρίνει και εισηγείται στη Σύγκλητο τη μεταφορά ποσού 18.000,00€ από το έργο με τίτλο «Έργα ενεργειακής διαχείρισης στο ΕΜΠ», ΚΑ 65/2267 και Ε. Υ. τον Καθ. Ι. Χατζηγεωργίου στο έργο με τίτλο «Ενίσχυση δράσεων και ερευνητικής [...]

ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΩΝ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΩΝ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού σε συνέχεια της από 22.12.2020 απόφασης της Συγκλήτου, Θέμα 12β: «Τροποποίηση άρθρου 3.3.1 [...]

Αποφάσεις Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ Συνεδρίαση 16.11.2020

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ αποφάσισε την παράταση των έργων επιβράβευσης του έτους 2018 (67/….) έως 11.12.2020. Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα και, για διευκόλυνσή τους, δεν θα χρειαστεί αίτημα παράτασης  αλλά αυτή θα  πραγματοποιηθεί  αυτόματα  για [...]

Αποφάσεις Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ Συνεδρίαση 04.11.2020

Θέμα 3: Έγκριση Ωριαίων Αποζημιώσεων (Hourly Rates) 2020 Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ εισηγείται στη Σύγκλητο του Ιδρύματος την έγκριση των Ωριαίων Αποζημιώσεων (Hourly Rates) έτους 2020 των ερευνητών, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, όπως αυτές περιγράφονται στη συνημμένη [...]

Go to Top