Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΕΡΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 65/220200, με ΕΥ τον Πρύτανη ΕΜΠ Καθ. Ι. Χατζηγεωργίου