Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Επιτελικής Δομής του ΥΠΑΙΘ η 1η τροποποίηση της πρόσκλησης «Επισκέπτες Καθηγητές- Επισκέπτες Ερευνητές»

https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?page_id=3769&lang=el

https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/repository/projects/episkeptes_kathigites_erevnites/1st_tropopoiisi_prosklisis_episkeptes_kathigites_erevnites.pdf

Οι κυριότερες αλλαγές εντοπίζονται στα ακόλουθα σημεία:

– Η συμμετοχή εταιρίας στην πρόταση είναι πλέον δυνητική

    Και όπως αναφέρεται στη σελίδα 37 ..στην περίπτωση συνεργατικού ερευνητικού έργου με τη συμμετοχή επιχείρησης ο αποκλεισμός της επιχείρησης, είτε λόγω ελλείψεων των δικαιολογητικών είτε λόγω συνδρομής των παραπάνω προϋποθέσεων αποκλεισμού της, δεν συνεπάγεται την απόρριψη της Αίτησης Χρηματοδότησης του Α.Ε.Ι. για το προτεινόμενο διδακτικό ή ερευνητικό έργο του Επισκέπτη καθηγητή/Επισκέπτη ερευνητή, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής

– Η υποβολή νέων προτάσεων από την ημερομηνία ανάρτησης της τροποποίησης 18/1 θα πραγματοποιείται με λογαριασμό που θα αιτηθεί ο Επιστημονικός Υπεύθυνος στο ΠΣΚΕ (θα πρέπει οριστεί ΕΥ από τον ΕΛΚΕ για να ολοκληρώσει την υποβολή)

– Προστίθενται δικαιολογητικά για τις εταιρίες

 

Ερωτήσεις – Επικοινωνία θα αποστέλλονται στο

visiting_prof@lists.ntua.gr