ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 9 ΑΡ. 39 ΤΟΥ Ν. 4387/16

 

Ενημερώνουμε τους Επιστημονικούς Υπευθύνους των ερευνητικών έργων ότι οι συμβάσεις που αφορούν σε μηχανικούς με υπαγωγή στη διάταξη της παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16 θα πρέπει εφεξής να καταρτίζονται με διάρκεια ενός μήνα (μηνιαίες – λήξη έως την τελευταία μέρα του μήνα) για διαχειριστικούς λόγους απεικόνισης και εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών.