Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του «exaFOAM – Exploitation of Exascale Systems for Open-Source Computational Fluid Dynamics by Mainstream Industry» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/6001, στο πλαίσιο του Προγράμματος «EuroHPC JU» που συγχρηματοδοτείται από το «European High Performance Computing Joint Undertaking – EuroHPC JU» και την «Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας», με Ε.Υ τον Καθ. Κ. Γιαννάκογλου.