ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ε.Μ.Π.:

 

Υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Προκήρυξης με τίτλο «2η Προκήρυξη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Εκ μέρους του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ/ΕΜΠ, Καθηγητή Ιωάννη Κ. Χατζηγεωργίου, σας ενημερώνουμε για την ανακοίνωση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Προκήρυξης με τίτλο:

«2η Προκήρυξη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»

Έναρξη Υποβολών: 01/03/2023

Λήξη Υποβολών: 06/04/2023

Προϋπολογισμός: 7,560,000.00 €

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.:

https://www.elidek.gr/call/2i_prokiriksi_erevnitikou_exoplismou/

 

Η προκήρυξη έχει επίσης δημοσιευτεί και στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

https://gsri.gov.gr/