Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού ενημερώνει τα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος, Επιστημονικούς Υπευθύνους έργων ότι, λόγω της μειωμένης λειτουργίας του Ιδρύματος κατά τον μήνα Αύγουστο, για την έγκριση Συμβάσεων Έργου με έναρξη την 01/08/2022 και την 01/09/2022 τα αντίστοιχα αιτήματα θα πρέπει να κατατεθούν στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης Ε.Λ.Κ.Ε.  μέχρι την Τρίτη  12/07/2022.

 

Θερμή παράκληση να τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία.