Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Ανάπτυξη βελτιστοποιημένων διαδικασιών εντοπισμού μεταλλοφορίας χρωμίτη και μετάλλων της ομάδας του λευκόχρυσου, εμπλουτισμού μεταλλεύματος και αξιοποίησης των παραπροϊόντων εξόρυξης και εμπλουτισμού (CHROMEUpgrade)» με κωδικό ΤΑΕΔΚ 06175 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1497,με Ε.Υ τον Καθ. Α: Ξενίδη, το οποίο έχει ενταχθεί στη Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ελλάδα 2.0, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους.