ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού, στην από 04/05/2022 συνεδρίασή της, ενέκρινε την αύξηση του κόστους χρέωσης γεύματος στο πλαίσιο έργων, από 35€ ανά άτομο σε 50€ ανά άτομο (τελική τιμή, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Στην περίπτωση που υπάρξει ανάγκη για αύξηση του ποσού αυτού, θα εξετάζεται κατά περίπτωση ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του/της Επιστημονικού/ής Υπευθύνου προς την Επιτροπή Ερευνών.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στον/στην υπάλληλο της ΜΟΔΥ που διαχειρίζεται το εκάστοτε έργο.