Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Plural» με Κ.Α 63/2356, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με Ε.Υ την Καθ. Μ. Φούντη