ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΤΟ 2021

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού (ΕΕΔ) υπενθυμίζει στους Επιστημονικούς Υπευθύνους ερευνητικών έργων ότι η προθεσμία για την κατάθεση και την πληρωμή δαπανών (προμήθειες, ταξίδια κλπ) και αμοιβών μέχρι την 31.12.2021, έληξε την 08/12/2021.

Παρακαλούνται οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι, εφόσον δεν υφίσταται σοβαρός λόγος (π.χ. η λήξη του έργου), να σταματήσουν άμεσα την έκδοση Τιμολογίων Αγοράς Αγαθών ή Παροχής Υπηρεσιών και την κατάθεση εντολών πληρωμών στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ.