ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑ

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού (ΕΕΔ) ενημερώνει τους Επιστημονικούς Υπευθύνους ερευνητικών έργων, ότι τα αιτήματα έγκρισης απασχόλησης προσωπικού σε έργα (Τεκμηριώσεις) για Συμβάσεις Έργου και Συμβάσεις Ιδίας Συμμετοχής με ημερομηνία έναρξης εντός του επόμενου μήνα, θα πρέπει να κατατίθενται μέχρι τις 10 κάθε μήνα στο πρωτόκολλο της ΜΟΔΥ ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την επεξεργασία τους πριν την κατάθεση της σύμβασης.

Το παρόν θα ισχύσει από τον Ιανουάριο 2022 για τις συμβάσεις με ημερομηνία έναρξης την 01/02/2022.

 

Για κάθε πληροφορία – διευκρίνιση οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι μπορούν να απευθύνονται στην Κότσιρα Παναγιώτα τηλ 4730 και Αλεξίου Δώρα τηλ 2035.

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΩΝ
ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑ (τεκμηριώσεις) Κατάθεση Μέχρι 10 κάθε μήνα
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 01/01 ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ Κατάθεση μέχρι 20 κάθε μήνα