Η Σύγκλητος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου της 13.04.2020 (4η/2020), ενέκρινε την επικαιροποίηση του Κανονισμού Ανταποδοτικών Υποτροφιών του ΕΛΚΕ ΕΜΠ