Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΚΕ ΕΜΠ» με κωδικό Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ ΕΜΠ) 640117 που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ ΕΜΠ