Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΛΚΕ ΕΜΠ» με κωδικό Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ ΕΜΠ) 640116 που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ ΕΜΠ