Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Promoting Upcycling in Circular Economy through Innovation and Education for creative industries in Mediterranean cities – INNOMED-UP» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1509,με Ε.Υ την Ομ. Καθ. Σ. Αυγερινού Κολώνια, που χρηματοδοτείται από το «ΕU – ENI CBC MED Programme»