Ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ ενημερώνει τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους νέων έργων ότι, στις περιπτώσεις που το επιθυμούν, υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των εξόδων αποστολής των απαραίτητων εγγράφων προς τον χρηματοδότη (π.χ. σύμβαση) από τον ΕΛΚΕ. Τα έγγραφα θα αποστέλλονται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, με την εταιρεία courier που έχει σύμβαση ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ, έπειτα από προηγούμενη συνεννόηση με τη ΜΟΔΥ (αρμόδια συνάδελφος κα Σοφία Κάρκαλη τηλ 1348).