Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «LIFE-IP ADAPTINGREECE: BOOSTING THE IMPLEMENTATION OF ADAPTATION POLICY ACROSS GREECE» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/226100, στο πλαίσιο του Προγράμματος «LIFE IP» που συγχρηματοδοτείται από το «Πρόγραμμα LIFE», με Ε.Υ τον Ομ. Καθ. Δ. Ασημακόπουλου και τον Καθ. Κ. Μαγουλά