Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Sea of Experience: Establishment of Eastern Mediterranean Regional Network: Pooling, Sharing, Development of Innovative Face-to-Face and Digital Training /Maritime Sector» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/2298,με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Ν. Βεντίκο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) – Blue Economy – 2018 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.