Δημοσιεύτηκαν (στις 18/09/20) οι Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων συγγραφής ανοικτών ακαδημαϊκών συγγραμμάτων στο πλαίσιο του νέου Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+, το οποίο υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ ΕΜΠ και το Παράρτημα ΣΕΑΒ στο ΕΜΠ, ως συνέχεια του πρώτου σταδίου της Δράσης ΚΑΛΛΙΠΟΣ, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή ΕΜΠ, Ν. Μήτρου.

Το νέο Έργο χρηματοδοτεί περισσότερες κατηγορίες συγγραμμάτων, σε σχέση με το προηγούμενο, όπως βιβλία και για Μεταπτυχιακά μαθήματα, Μονογραφίες, Μεταφράσεις ανοικτών ξενόγλωσσων (open textbooks), εκτενείς Βιβλιογραφικούς  Οδηγούς, καθώς και συγγράμματα σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής, σε όλες τις επιστημονικές περιοχές.

Οι Υποβολές Προτάσεων αρχίζουν στις 30/09/20 και θα συνεχιστούν μέχρι εξαντλήσεως του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, ενώ οι Αξιολογήσεις θα γίνονται σε τακτές ημερομηνίες (ορόσημα Αξιολόγησης), με πρώτο ορόσημο Αξιολόγησης στις 31/10/20.

Προϋπόθεση για την ανάληψη οποιασδήποτε δραστηριότητας στο πλαίσιο του Έργου (Συγγραφής, τεχνικής και γλωσσικής Επεξεργασίας, Αξιολόγησης, …)  είναι η Εγγραφή στο Μητρώο, η οποία θα ενεργοποιηθεί στις 24/09/20.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα αναρτημένα έγγραφα των Προσκλήσεων στον ιστότοπο του Έργου (www.kallipos.gr).