Η Σύγκλητος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου της 13.07.2020 (8η/2020), ενέκρινε την επικαιροποίηση του Κανονισμού Ίδρυσης Τεχνοβλαστών στο ΕΜΠ.