Ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ συνεισέφερε με όλες του τις δυνάμεις στη στήριξη των ερευνητικών προσπαθειών που εκτελούνται στο ίδρυμα, κατά τη διάρκεια των έκτακτων συνθηκών (δίμηνο Μάρτιος-Απρίλιος 2020) λόγω της πανδημίας.

Παρουσίαση συγκριτικών γραφημάτων διαφόρων παραμέτρων απόδοσης.