ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΡΓΑΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Κωδ. Έργου: 62388800
Ημ. Έναρξης: 24.07.2020
Ημ. Λήξης: 23.07.2022
Ημ. Έγκρισης: 24.07.2020
Σχολή: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
Χρηματοδότης: ΠΛΑΙΣΙΟ-ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ
Προϋπολογισμός: 68.200,00 €
Α.Δ.Α.: Ψ8ΠΟ46ΨΖΣ4-ΑΥΣ
Επ. Υπευθ.: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΛΕΓΚΟΥ
Email: edelegou@central.ntua.gr
Περιγραφή: ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ, ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΡΓΑΝΕΣ....